Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Den Haag een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vrouw
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vrouw © Kanselarij der Nederlandse Orde
DEN HAAG - In Den Haag hebben 34 inwoners vrijdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Vijfentwintig van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en negen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Den Haag
LON: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
RON: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
1.Mevrouw A. H. (Gonny) Aries-Telkamp    LON
Mantelzorger
Vrijwilliger bij Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Manege Madurodam
Collectant voor de Nederlandse Hartstichting
Vrijwilliger bij de NBBT
Vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem
2.De heer H. (Henk) Barnhard    LON
Secretaris Haags Orgel Kontakt (HOK)
Lid Bouwcommissie De Morgenster'
Diverse functies binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Den Haag Zuid en Centrum Scheveningen
3.De heer H.W. (Harmen) de Boer   RON
Voorzitter Stichting Golf Ockenburgh
Adviseur/ambassadeur ROC Mondriaan
Voorzitter Stichting City Mondial
Lid College van Afgevaardigen Sociëteit De Witte
Verdiensten voor Hockeyverening Craeyenhout, ADO Den Haag, FC Utrecht, de KNVB.
4.De heer J.K. (Jan Karel) van den Boogaard   LON
Bestuurlijke activiteiten binnen diverse Kerkgemeenten
Diverse commissie-/bestuursfuncties in Ypenburg, onder andere bij de Bewonersvereniging Bosweide
Lid werkgroep green Court Ypenburg
Voorzitter Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg
Bestuurslid FAMO
5.De heer Ch. (Charles) Boom   LON
Docent/locatieleider Mondriaan College
Deskundige/mediator Geschillencommissie Wonen
Voorzitter Ouderraad Jan Campertschool
Voorzitter Winkeliersvereniging In Stedes
Voorzitter en bestuurslid VV GONA
Mede-oprichter/vice-voorzitter De Haagsche Duym
Lid Sponsorcommissie Korfbalvereniging Die Haghe
6.De heer B.R. (Bob)  Bouwman    LON
Diverse vrijwilligersfuncties bij Zwem- en Polovereniging HZZIAN
Mede-oprichter van het Sterrenplan' van de KNZB
7.De heer J. D. (Jan) de Bruijn     LON
Coördinator Buurt Interventieteam Wateringse Veld
Vice-voorzitter Bewonersplatform Wateringse Veld
Initiatiefnemer en lid Burgerschapspanel Wateringse Veld
Vrijwilliger Florence
Mantelzorger
Vrijwilliger bij de Voedselbank
Lid diverse adviesfora Staedion
Bestuursfuncties bij de ouderraden van Grotius College Delft en Wateringse Veld College
Oprichter en voorzitter Bewonerscommissie Sweerushof
8.Mevrouw C.J.W. (Toos) de Bruijn-Buijs     LON
Vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Leidschendam-Stompwijk
Vrijwilliger bij Caritas Banneux N.D.
Vrijwilliger bij VNB Nationale Bedevaarten
Vrijwilliger bij Dames Klaverjasclub Nootdorp
Lid van het bestuur van de Ouderensoos
9.De heer S.S. (Soegriem) Chander LON
Geestelijk leidsman voor rouwenden uit de Hindoestaanse gemeenschap in Den Haag
Lid Centrale Cliëntenraad Woonzorgcentra Haaglanden (WZHO)
Voorzitter Cliëntenraad Zorgcentrum Transvaal  Dagverblijf Oudere Surinamers (DOS)
10.De heer J. (Jan) Ditewig    LON
Diverse functies voor de kerkenraad en het  kerkelijk bureau van de Hervormde gemeente Delft en Wateringen
Medewerker kerkbalans van de Hervormde Gemeente Wateringen
Scheidsrechter bij Volleybalvereniging Sovicos
Penningmeester en drager Protestants Christelijke Dragersvereniging "De laatste eer"
11.De heer F.H. (Frans) Fockema Andreae   RON
Predikant bij diverse gemeenten
Bestuurlijke functies bij Remonstrantse Broederschap en Vrijzinnigen NPB Wassenaar
Adviseur van het bestuur Stichting De Burcht
Oprichter en voorzitter Stichting Comenius Lezing
Bestuurslid Stg. Gehandicapten Wassenaar (voorheen WAMIVA)
Voorzitter Commissie Geestelijke Vorming (vhn. Stichting Werken) Johanitter Orde Nederland
Bestuurslid Van Ommerendispuut
Voorzitter VVE Residence De Witte Brug
12.Mevrouw E.J.C. (Elisabet) de Gaay Fortman LON
Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke stand Gemeente Oosterhout
Bestuurslid stichting Heilige Driehoek
Bestuurslid bij de Stg. Openbare Bibliotheek Oosterhout
Bestuurslid Sint-Oelbertgymnasium
Bestuurslid Stg. Mileu Educatie en Kinderboerderij
Vrijwilliger bij het Aandachtscentrum
13.De heer F.J. (Frans) Gallast   LON
Secretaris van het Christelijke Residentie Mannenkoor (CRM)
Vrijwilliger bij de Protestantse Wijkgemeente Loosduinen-Centrum
Secretaris bij de Haagse Korfbal Club ALO
Vrijwilliger bij SV Erasmus
Collectant voor de Nierstichting
Vrijwilliger en koster bij de Saffiergroep, WoonZorgPark Loosduinen
Mantelzorg voor echtgenote
14.Mevrouw J.M.J.F. (Jeannette) Doll-Gras  RON
Initiatiefnemer en voorzitter Stichting 3 maart 1945
Voorzitter Stichting Nationale Herdenking 's-Gravenhage
Vice-voorzitter en rondleider Stichting Atlantikwall Museum
Lid werkgroepen/commissies Wijkberaad Bezuidenhout
Diverse functies bij het CDA, afdeling Den Haag
Lid en voorzitter van het Katholiek Vrouwendispuut Den Haag
Voorzitter Liduinakoor
Lid kerkbestuur en redactielid van de Parochie St. Liduina
Bestuurslid Stichting Straat Consulaat
15.De heer G.L. (Gilles) Hondius   RON
Oprichter en Voorzitter van Stichting Gilles Hondius Foundation
Oprichter en bestuurslid Wijkberaad Van Stolkpark
Lid Advisory board Benjamin Britten International Violin Competition
16.De heer A. (Arie) De Joode   LON
Bestuurslid bij Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Penningmeester Centrale Evangelisatie Commissie bij de PGV
Voorzitter bouwcommissie renovatie Koningkerk
Penningmeester Zendingsbazaar PGV
Vrijwilliger bij de ontwikkeling van de Protestantse Gemeente Leidseveen
Mantelzorger
Voorzitter van de menucommissie WZH Rustoord
Vrijwilliger bij de soos van de WZH Rustoord
17.De heer C. (Cees) Kaas  LON
Vrijwilliger bij Amnesty International in Den Haag
Penningmeester bij het Straatpastoraat
Penningmeester Stichting Madagaskar
Vrijwilliger/bestuurder Wijkgemeente Den Haag-West (Bergkerk)
Vrijwilliger van JONG Transvaal van Stichting KEK
18.De heer W. (Willem) Koole    RON
Bestuurslid Gilde Den Haag
Mede-initiatiefnemer en voorztitter van het  taal- en integratieproject SamenSpraak
Adviseur totstandkoming fusieorganisatie Het Begint met Taal'
Bestuurslid Gilde Nederland
Bestuurslid Stichting Wijkberaad Bloemenbuurt
Mevrouw L.M. (Leonie) Klomp-ZijderveldLON
Vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Jonker Frans
19.De heer B. (Ben) Lachhab       LON
Manager Haaglanden Resto Van Harte
20.De heer E. (Erwin) van der Meer     LON
Bestuurslid  logistiek Haagse Stichting Evenementen voor Gehandicapten (EVG)
21.De heer R.J.F. (Reynaud)  Mulder    LON
Vrijwilliger RK Parochie Maria Sterre der Zee
Chauffeur Wijkbus Mariahoeve
22.Mevrouw E.M. (Bep) de Molle-van den Nouweland  LON
Vrijwilliger telefooncirkel Stichting Mooi
23.De heer F. (Frans) Nugteren   RON
Mede-oprichter Friendly Network
Voorzitter bestuur KNMT
Mede-oprichter/bestuurslid NVG
Voorzitter van de NVvE
Fellow International College of Dentists
Oprichter/bestuurder tandheelkundige spoeddienst Haaglanden
Mede-oprichter en vrijwilliger Stichting Dak- en Thuislozen
Voorzitter HLTC De Metselaars
24.De heer M.W. (Martin) Pollie   LON
Secretaris van het Nederlands Astma Fonds Den Haag
Secretaris Steunfonds Den Beer Poortugael
Chauffeur bij de Wijkbus Groot Scheveningen
Secretaris van de Christelijke Zangvereniging 'Volharding Leidt tot het Doel'
Lid van de Activiteiten Commissie Gepensioneerden Dienst Koninlijk Huis
25.De heer D.L. (David) Renkema   RON
Algemeen directeur Stichting Oikos
Voorzitter van de Wijkkerkenraad Petrakerk
Moderamenlid Kerkenraad Bosbeskapel
Moderamenlid en vicevoorzitter Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Den Haag
Voorzitter redactieraad Kerk in Den Haag
Penningmeester Stichting Samenwerking Sociale Fondsen
Voorzitter van het bestuur van de De Zinnen
Bestuurslid en secretaris van Vereniging Sien (PhiledelphiaSupport)
26.De heer A. (Arie) Toet  LON
Vrijwilliger/bestuurder Wijkgemeente Duindorp
Lid Centrale Kerkraad Scheveningen
Bestuursfuncties bij het College van Kerkvoogden
27.De heer R.G.A. (René) Van Well LON
Diverse bestuursfuncties bij bridgeverenigiing Gezelligheid Troef' (Wassenaar)
Bestuurslid van de stichting Vrienden van het Verpleeghuis Duinstede'
Vrijwilliger bij Florence Thuis in Wassenaar Duinstede
28.De heer J.Th.(Theo) De Wit LON
Verschillende vrijwillige functies voor SV Die Haghe
29.Mevrouw M.A.J. (Mathilde) Witsen Elias   LON
Medewerkster Meldpunt van Wijkbus Stap In
Gastvrouw bij Wijkcentrum 't Klokhuis
Gastvrouw in de Duinzichtkerk
30.De heer L.A.G.M. (Louis) Wulffers  LON
Bestuurslid bij de Haeghe Ooievaer
Wedstrijdleider bij de Haagse Schaakbond en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Competitieleider bij de Haagse Schaakbond
Vrijwillig diplomaconsul bij HSB, verenigingen en scholen
31.Mevrouw Z. (Zehra) Türker-Yediler LON
Vrijwilliger bij de Stichting Multicultureel Ontmoetingscentrum
Vrijwilliger bij de Stichting Beraberlik Turkse Vrouwenorganisatie
Vrijwilliger bij de Stichting Turks Nederlands Vriendschap
32.Mevrouw D. (Dan) ZhuRON
Bestuurslid  en voorzitter van de HR werkgroep bij de Benelux Chamber of Commerce in Shanghai
Bestuurslid en voorzitter van de HR werkgroep bij de European Chamber of Commerce in China
Voorzitter Wuhan University Alumni Network in de Benelux/Europa
Lid van het Organisatie Comité van het Landelijk Chinees Nieuwjaar Feest.
33.De heer W.N. (Wim) Zondag LON
Scheidsrechter bij de KNVB
34.Mevrouw M. (Marleen) Zuijderhoudt RON
Bestuurslid Stichting Residentie in Bedrijf
Voorzitter Stichting Ronald McDonald Den Haag en Delft
Voorzitter International Business Club, WTC
Bestuurslid International Community Platform The Hague
Voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep De Appel
Voorzitter LionsClub Residentie
Voorzitter Theater Diligentia en Pepijn
Voorzitter Stg. Vernieuwing Theaters Diligentia en Pepijn
Bestuurslid Den Haag Sculptuur
Commissielid Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Lid Raad van Commissarissen N.V. Stadsherstel
City Consul Gemeente Den Haag
Voorzitter Commissie van Bijstand
Bestuurslid Residentie Bach Ensembles
Bestuurslid Hoornvlies Stichting Nederland
Voorzitter Dario Fo
Bestuurslid Fonds Slachtofferhulp