Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Hillegom een lintje heeft gekregen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Grootkruis- draagteken
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Grootkruis- draagteken © Kanselarij der Nederlandse Orde
HILLEGOM - In Hillegom hebben vier inwoners vrijdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Drie van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Hillegom
Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1. De heer J.M.A. van Steijn (79 jaar)
De heer Van Steijn wordt onderscheiden voor zijn vrijwillige inzet bij de Parochiële Caritas Instelling waar hij van 2003 tot 2015 mensen hielp die verstrikt waren geraakt in financiële problematiek. Verder was hij in 2007 een van de initiatiefnemers van Stichting Voedselbank Hillegom-De Zilk, waarvoor hij zich nog steeds onverminderd inzet. Zo organiseert meneer inzamelingsacties, beheert hij het magazijn en verricht hij onderhouds-en reparatiewerkzaamheden.
Daarnaast is de heer Van Steijn van 2005 tot 2015 voorzitter geweest van het parochiekoor St. Jozef en St. Martinus. Hij heeft zich ingezet om de fusie tussen deze twee koren tot een succes te maken.

2. Mevrouw M.J.E. van der Post-Van der Veek (65 jaar)
Mevrouw van der Post-Van der Veek heeft zich ingezet voor veel organisatie en dat doet ze nog steeds. Toen haar kinderen op de basisschool zaten van 1984 tot 1994 droeg zij haar steentje bij op school en in de ouderraad.
Bij toneelvereniging OONA was zij secretaris van 1988 tot 2013. Ze organiseerde er ook allerlei zaken rondom de voorstellingen.
Van 2002 tot 2017 was zij vrijwilliger en bestuurslid bij Stichting Kulturele Raad. Hier was mevrouw Van der Post hoofd van de receptiemedewerkers. Ze zorgde ervoor dat er tijdens activiteiten altijd een aanspreekpunt aanwezig was en zorgde ervoor dat er een degelijke cursusadministratie voor het culturele programma werd opgezet. Mevrouw was ook aanwezig bij voorstellingen om te helpen met de catering.
Sinds 2013 is mevrouw vrijwilliger en bestuurslid bij de Zonnebloem, afdeling Hillegom-Beinsdorp. Zij heeft zes personen onder haar hoede en bezoekt deze mensen elke twee weken en organiseert grote en kleine uitjes voor volwassenen met een beperking.
Daarnaast is ze sinds 2017 kookvrijwilliger in woonzorgcentrum De Weeligenberg. Eenmaal per week kookt zij bij een vaste afdeling en eet dan samen met de dementerende mensen.

3. De heer H.E.T.A. Conijn (79 jaar)
De heer Conijn zet zich sinds 1998 in voor Wielrenvereniging RTV De Bollenstreek. Het begon toen zijn zoon ging wielrennen. Die is inmiddels geen lid meer van de vereniging, maar meneer Conijn is nog altijd een trouwe vrijwilliger. Hij is jurylid bij wedstrijden, heeft de verantwoording voor het beheer en onderhoud van de wielerbaan en zorgt ervoor dat al het materiaal tiptop in orde is. Bij open rondes zorgt hij voor de opbouw. De heer Conijn is 4 à 5 dagen per week te vinden op de wielerbaan. Een vrijwilliger waar op gebouwd kan worden!
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

4. De heer A.J.M. van Berkel (60 jaar)
De heer Van Berkel is eigenaar van Van Berkel Vaste Planten. Naast zijn werk en gezin met zeven kinderen heeft hij zich vrijwillig ingezet en zet hij zich vrijwillig in bij heel veel organisaties. Van 1978 tot 1988 was meneer vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Werkgroep Katholieke Jongeren. Hij speelde een belangrijke rol bij het op- en uitbouwen van de organisatie.
Ook was hij van 1990 tot 2006 vrijwilliger en actief lid van de Rooms Katholieke Jongerenwerkgroep Leiden. In Lisse organiseert de heer Van Berkel tot op heden thema-avonden en sport- en spelbijeenkomsten voor jongeren van 16 tot 22 jaar in de Willibrordusparochie. Sinds 2014 is hij voorzitter van de lokale commissie bij deze parochie.
Bij de LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) heeft meneer zich sinds 1984 op verschillende manieren verdienstelijk gemaakt. Zo was hij lid van de commissie prei, is hij voorzitter van de Bomen en Vaste Plantenkring West en is hij lid van het bestuur van de cultuurgroep Vaste Planten.
Sinds 2005 is hij bovendien lid van het sectorbestuur boomkwekerijgewassen en vaste planten bij Naktuinbouw (Nederlandse kwaliteitsdienst voor de tuinbouwsector). Tot slot is de heer Van Berkel ook lid van de ledenraad en het coöperatiefonds van de Rabobank Bollenstreek.