Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Teylingen een lintje heeft gekregen

TEYLINGEN - In Teylingen hebben zeven inwoners vrijdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Teylingen


Uit Sassenheim worden de volgende inwoners onderscheiden:

1. De heer P.J.A. (Piet) Dahlkamp (79)
Vanaf 1988 is de heer Dahlkamp vrijwilliger bij de Pancratius Parochie in Sassenheim, waar hij lid is van het collectanten- en het kostersteam. Sinds 2002 reist de heer Dahlkamp 6 weken per jaar naar Gambia, waar hij mensen en gezinnen in nood helpt en ondersteunt.

Het hele jaar door is de heer Dahlkamp bezig om financiële ondersteuning te werven voor zijn project, o.a. door het geven van presentaties tijdens de vieringen in de Pancratiuskerk. Van dit geld koopt hij o.a. materialen voor reparatiewerkzaamheden, rijst en overige voedingsmiddelen, medicijnen, schooluniformen voor kinderen en betaalt hij schoolgeld zodat de kinderen onderwijs kunnen genieten. Hij helpt ook de lokale bevolking om d.m.v. de aanschaf van materialen een eigen inkomen te creëren.

Ook is de heer Dahlkamp sinds 2005 vrijwilliger bij de Bridgeclub in Teylingen, waar hij wedstrijdleider is bij de bridgecompetities op de vrijdagmiddagen, de computerondersteuning van de club verzorgt, de prijzen inkoopt en reparaties aan elektronische apparatuur uitvoert.

2. De heer W.R.M.(Wim) Blom (80)
De heer Blom verricht een groot aantal vrijwilligersactiviteiten. Zo is hij vrijwilliger bij de Stichting Sportpromotie Teylingen, waar hij secretariaat voert en gastheer is bij de bijeenkomsten van het Sportcafé. Ook is hij vrijwilliger bij het Bloemencorso Bollenstreek waar hij rondleiding verzorgt tijdens de opbouwdagen van het corso.

Sinds 2009 is hij actief als vrijwilliger bij de Eendenkooi in Warmond waar hij zich bezig houdt met de coördinatie van rondleidingen aan geïnteresseerden, de financiële controle van het bestuur, het beheer in de eendenkooi zelf en was hij medeopsteller van een boek over de historie van de eendenkooi.

Verder was hij van 1977 tot 1991 vrijwilliger bij de Zwemvereniging Sassenheim, van 2007 tot 2016 bestuurslid van de Stichting Oud Sassenheim, van 1997 tot 2010 vrijwilliger bij Panorama Tulipland en van 1996 tot 2018 vrijwilliger bij de Sassenheimse Tennis Vereniging.


3. De heer H.B. (Henk) Burger (72)
Vanaf het moment dat de heer Burger in 1990 in Sassenheim kwam wonen is hij actief betrokken geweest bij de Protestantse Gemeente Sassenheim (PGS), en voorheen bij de Hervormde Kerk Sassenheim. De PGS is in 2007 ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk, beiden in Sassenheim.

Vanaf 1992 is de heer Burger secretaris van de Raad van Kerken in Sassenheim. In deze hoedanigheid bereidt hij de vergaderingen voor en notuleert deze en onderhoudt de contacten met alle kerkbesturen en werkgroepen in Sassenheim. Van 1995 tot 2007 was hij Lid van de Kerkvoogdij van de toenmalige Hervormde Kerk in Sassenheim, die alle financiële zaken regelt die met de kerk te maken hebben, alsmede het beheer en onderhoud van de gebouwen en de begraafplaats.

Van 2007 tot 2010 was hij lid van het College van Kerkrentmeesters die de werkzaamheden van de voormalige Kerkvoogdij voortzette. Vanaf 2009 is hij Secretaris van het bouwteam Julianakerk Sassenheim en het nieuw Kerkelijk Centrum Dorpskerk, waarbij de heer Burger zich heeft ingezet voor de renovatie van de Julianakerk en de bouw van een nieuw kerkelijk centrum bij de Dorpskerk in Sassenheim.

Uit Warmond wordt de volgende inwoner onderscheiden:


4. Mevrouw W.J.M. (Ineke) van der Zee-Sepers (77)
Sinds 1992 is mevrouw Van der Zee bestuurslid en sinds 20 jaar voorzitter van Koninklijke NVVH Vrouwennetwerk, afdeling Sassenheim. De afgelopen jaren heeft de vereniging een stabiel ledenbestand en heeft zich uitgebreid in een groot deel van de Bollenstreek. Mevrouw Van der Zee leidt de vergaderingen van de vereniging, neemt deel aan bijna alle culturele en sociale activiteiten die de vereniging organiseert en draagt de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van de verschillende activiteiten en evenementen..

Van 1998 tot 2018 was mevrouw Van der Zee vrijwilliger bij het Oude Raadhuis in Warmond, waarbij zij de uitnodigingen voor de regelmatige exposities van kunstvoorwerpen verzorgde en verspreidde.

Uit Voorhout worden de volgende inwoners onderscheiden:


5. Mevrouw C.J.C. (Caroline) Dangerman-Bel (58)
Mevrouw Dangerman is sinds 1977 vrijwilliger bij voetbalvereniging Foreholte in Voorhout. Zij begon als jeugdleidster en heeft later de damesafdeling bij Foreholte opgericht, waarvan zij ook leidster en eerste secretaris werd. Ook heeft zij een belangrijke rol gespeeld in het kantinebeheer van de vereniging. Thans is zij ook secretaris van het hoofdbestuur en fungeert zij regelmatig als gastvrouw bij de thuiswedstrijden.

Vanaf 1980 is mevrouw Dangerman vrijwilliger bij toneelvereniging Cultuur Verheft in Voorhout. Behalve dat zij deel uitmaakte van de theatergroep zette zij zich in bij diverse activiteiten zoals dorpsfestiviteiten, poppenkastvoorstellingen etc., en had zij zitting in het bestuur. Thans treedt zij op als regisseur.

Verder is mevrouw Dangerman sinds 2000 vrijwilliger bij de Parochie St. Maarten, kern Bartholomeus in Voorhout waar zij o.a. de kindernevendiensten organiseerde. Thans is zij verbonden aan de verspreidingsgroep van het parochieblad, is zij lector en is zij actief bij de organisatie van de 4-mei herdenkingsdienst in de Bartholomeuskerk.


6. Mevrouw A.M.A. (Lida) Witteman - Angevaare (69)
Van 1981 tot 1996 was mevrouw Witteman vrijwilliger bij Zwemvereniging De Columbiaan in Sassenheim. Als penningmeester heeft zij in het begin een gedegen administratie systeem neergezet. Verder was zij een deskundig gesprekspartner met de gemeente als het ging om het verkrijgen van subsidies en het vervoer naar zwembaden in de omgeving toen Sassenheim nog geen zwembad had. Tevens was zij inzetbaar bij het wedstrijdsecretariaat en bij wedstrijden.

Vanaf 1997 is mevrouw Witteman bestuurslid bij het Voorhouts Kamer Koor. Zij was betrokken bij de oprichting van de vereniging en heeft een grote bijdrage geleverd aan het regelen van de statuten etc. Thans houdt zij zich als secretaris o.a. bezig met het werven van donateurs en sponsors, het mede organiseren van concerten en het verzorgen van de PR en de communicatie, zowel extern als met de leden.


7. De heer M. (Martin) van Weeghel (50)
Sinds 1984 organiseert de heer Van Weeghel, samen met andere vrijwilligers, geheel zelfstandig alle radio-uitzendingen van Radio Norvicus, de huisradio van zorginstelling Jeroen in Noordwijk. De bewoners van Jeroen genieten al jarenlang van deze radioprogramma's.

De uitzendingen zijn dagelijks. De heer Van Weeghel zorgt o.a. voor de samenstelling van de programma's, de programmering, het klaarzetten van de uitzendingen, het verzorgen van de techniek, de redactionele werkzaamheden en de eindredactie. Sinds medio jaren '90 is de heer Van Weeghel voorzitter van de Stichting Radio Norvicus. Tevens houdt hij zich bezig met het werven van donoren en sponsoren waardoor de continuïteit van de stichting gewaarborgd is.

Tevens is de heer Van Weeghel sinds 2012 penningmeester van Club Pan European Nederland, een landelijke motorrijdersvereniging, en was hij van 1989 tot 1999 bestuurslid van de Noordwijkse volleybalvereniging.

Meer over dit onderwerp:
LINTJESREGEN 2019 TEYLINGEN
Deel dit artikel: