Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Wassenaar een lintje heeft gekregen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Grootkruis- draagteken
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Grootkruis- draagteken © Kanselarij der Nederlandse Orde
WASSENAAR - In Wassenaar hebben acht mensen vrijdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Vier van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. en drie tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Wassenaar
1. Dr. C.H.R. (Coks) Bosman (71 jaar)
De heer Bosman, tot 2012 als chirurg werkzaam in ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam, heeft zich sinds 1996 jarenlang in diverse bestuurlijke functies ingezet voor zijn beroepsgroep binnen de Nederlandse Vereniging van Heelkunde. Hij is onder meer grondlegger van het kwaliteitsmodel dat nu nog steeds als basis dient voor de verplichte kwaliteitsvisitatie voor alle ziekenhuizen.
Ook heeft hij de Nederlandse vaatchirurgie internationaal op de kaart gezet binnen de Association of International Vascular Surgeons, waarin hij ons land vertegenwoordigde. Daarnaast is de heer Bosman jarenlang als vrijwilliger actief geweest binnen de Nederlandse Golf Federatie, de Koninklijke Haagsche Golf & Countryclub en binnen de Wassenaarse hockeyclub HGC.
Als voorzitter van de Koninklijke Haagsche heeft hij zich met grote gedrevenheid ingezet voor een toekomst bestendig beleidsplan voor de club. Bij HGC vervulde hij diverse bestuursfuncties en was hij 16 jaar lang teamarts van Heren 1.
De heer Bosman wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
2. D.M.H.G. (Doris) Diels-Krafft (83 jaar)
Tijdens haar verblijf in Japan in 1963 heeft mevrouw Diels-Krafft zich verdiept in de bestudering en beoefening van de traditionele Japanse bloemsierkunst, Ikebana, volgens de klassieke stijl van de oudste school, de Ikenobo school. Bij haar terugkomst in Nederland in 1967 werd zij lid van de Nederlandse Ikebana Vereniging.
Als enige klassiek geschoolde docente heeft zij deze Japanse bloemschikkunst in Nederland geïntroduceerd. In 1979 richtte zij het Ikenobo Chapter Nederland op, dat deel uitmaakt van de school in Japan. Doel is het verspreiden van de oudste bloemsierkunst en het daarbij behorende culturele erfgoed. Bij de leer van Ikebana gaat het niet alleen om het bloemschikken, maar ook om de natuur, de cultuur en tradities van Japan.
Ruim 50 jaar heeft mevrouw Diels zich ingezet als docente, organiseerde tentoonstellingen en studiereizen naar Japan, gaf zij demonstraties en workshops. Zij publiceerde vele artikelen, vertaalde een boek uit het Duits en schreef zelf twee boeken. Zo droeg zij bij aan de verspreiding van Japans cultureel erfgoed en wederzijds respect en begrip op het gebied van de culturele betrekkingen tussen Nederland en Japan.
Mevrouw Diels-Krafft wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
3.C.J. (Kees) van der Graaf (68 jaar) (uitreiking 15.30 uur)
De heer Van der Graaf heeft zich in de afgelopen twintig jaar met grote gedrevenheid ingezet voor de belangen van mensen met een spierziekte in het algemeen en lijdend aan de spierziekte FSHD (facioscapulohumerale dystrofie) in het bijzonder. Inspiratiebron voor zijn strijd tegen deze spierziekte is zijn zoon die lijdt aan FSHD.
In 1997 richtte hij, samen met zijn vrouw, de FSHD Stichting op met als doel fondsenwerving voor meer onderzoek naar FSHD. Vanuit deze stichting zette de heer Van der Graaf een enorm netwerk op, zowel nationaal als internationaal. Vanuit deze stichting richtte hij ook FSHD Europa op en een internationaal overlegorgaan FSHD Champions. In 2014 richtte hij biotechnologisch bedrijf Facio Therapies op, dat zich volkomen richt op het ontwikkelen en maken van medicijnen voor de behandeling van FSHD.
De heer Van der Graaf was ook initiatiefnemer en oprichter van Stichting Spieren voor Spieren, waarvoor hij prominenten uit de sportwereld en bedrijfsleven wist te enthousiasmeren. Mede dankzij zijn bevlogen inzet en daadkracht zijn er in de afgelopen ruim twintig jaar vele gelden vrijgekomen voor onderzoek en zijn er resultaten bereikt zoals de oprichting van het Spieren voor Spieren kindercentrum in UMC Utrecht, doorbraken in wetenschappelijk onderzoek en een FSHD expertise centrum in het Radboud UMC.
De heer C.J. van der Graaf wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
4. J.T. (Jan) Klein (79 jaar)
De heer Klein heeft bijna 40 jaar als programmeur en controller gewerkt bij Amvest/Aegon. Door een noodlottig ongeluk bij een bedrijfsvoetbaltoernooi heeft hij als 27-jarige een zeer ernstig ongeluk gehad, waardoor hij lang moest revalideren. Voetballen kon niet meer, maar hij vond in 1978 een nieuwe uitdaging in de watersport. Niet alleen als beoefenaar van de zeilsport maar ook als vrijwilliger voor de Watersportvereniging Nieuwe Meer te Aalsmeer.
De heer Klein was jarenlang voorzitter van de jeugdzeilcommissie, speelde een actieve rol bij het promoten van de watersport bij de jeugd en nam vanaf 2003 tien jaar lang het penningmeesterschap op zich voor de Combi Amsterdam. Zijn jarenlange trouwe inzet leverde hem de titel 'erelid' op. Daarnaast was hij nog tien jaar secretaris van de Vereniging van Aegon gepensioneerden. Ook in zijn woonplaats Wassenaar maakt hij zich verdienstelijk als penningmeester van het Bestuur en vrijwilliger van de Sint Jozefkerk.
De heer J.T. Klein wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
5. R. (Robert) van Lit (63 jaar)
De heer Van Lit zet zich ruim veertig jaar lang met grote gedrevenheid in voor de vastlegging van de geschiedenis van Wassenaar en omstreken. In het verlengde van zijn hoofdfunctie als conservator van de collecties van het Haags Historisch Museum en Museum De Gevangenpoort in Den Haag, speelt het toegankelijk maken van historische kennis ook in zijn vrije tijd een bijzonder grote rol.
Hij deed indrukwekkend veel onderzoek naar historische en archeologische achtergronden van Wassenaar en publiceerde tientallen artikelen en boeken. De heer Van Lit is al jarenlang zeer actief bestuurslid van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar, de Klankbordgroep Monumenten en organiseerde vele malen de Open Monumentendag in Wassenaar. Binnen de Historische Vereniging Oud Wassenaer, waar hij sinds de jaren tachtig actief in is en waar hij van 2005 tot 2018 de voorzitter van was, deelde hij zijn kennis en deskundigheid ruimhartig. Hij gaf lezingen, verzorgde historische rondleidingen en nam het initiatief voor de Cursus
'Geschiedenis van Wassenaar' waarin belangstellenden zeer gedegen kennis kregen van de historie van hun dorp. Ook was hij betrokken bij een aantal belangrijke opgravingen in Wassenaar. Hij legde dit vast in zijn boek "Rijk aan bodemvondsten: de archeologie van Wassenaar". Daarnaast is hij ook al jarenlang auteur en redacteur van het Jaarboek van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.
De heer R. van Lit wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
6. M.L.A. (Marnix) van Rij (58 jaar)
De heer Van Rij is geen onbekende in de politieke arena en al ruim dertig jaar zet hij zich in voor het CDA. In 1984 richtte hij de CDA-Jeugdafdeling Wassenaar op. Twee jaar later werd hij raadslid en wethouder voor de gemeente. Na zijn afscheid in 1999 bleef hij actief in commissies en besturen en is hij klankbord voor veel politici en bestuurders.
In 2009 werd hij voorzitter van de Eduardo Frei Stichting. Deze stichting ondersteunt en onderhoudt namens het CDA de contacten met nieuwe opkomende democratieën. In 2015 werd hij verkozen als lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal.
De heer Van Rij is vanaf 1994 werkzaam voor Ernst en Young en als partner verbonden aan Ernst en Young belastingadviseurs LLP (EY). Hij bouwde een gedegen fiscale praktijk op. Binnen de internationale organisatie gaf hij leiding aan wereldwijde Private Clients Praktijk en is hij een van de initiators van "Tax in the Boardroom", waarmee het gesprek over de morele aspecten van fiscaliteit wordt aangegaan met raden van bestuur en raden van commissarissen. Daarnaast was hij lid van diverse besturen, zoals de Nederlandse Belasting Adviseurs, Personele Samenwerking Ontwikkelingslanden en het vermogensfonds Jan Cornelia.
De heer M.L.A. van Rij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
7.  W.S. (Wil) Schelhaas-van Nes (78 jaar)
De vrijwilligersactiviteiten van mevrouw Schelhaas zijn rond 1995 begonnen voor de Protestantse gemeente Wassenaar als diaken voor de Zijlkerk gedurende acht jaar. Nog steeds maakt zij deel uit van het pastorale team en van de Dorpskerk en is zij actief lid van de contactgroep 'vrouwen'. Na haar pensionering in 2000 nam zij meer vrijwilligerswerk aan, zoals:
- secretaris Stichting Gehandicapten Wassenaar
- Vicevoorzitter Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
- secretaris, vicevoorzitter en actief lid CDA Wassenaar
Vanaf 2010 is zij bestuurslid van de Federatie Wassenaarse Ouderenorganisaties en voorzitter werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn. Mevrouw Schelhaas heeft actief bijgedragen aan een goed voorzieningen niveau voor de minder validen en ouderen in Wassenaar. Ondanks haar hoge leeftijd zet zij zich nog steeds met veel enthousiasme en betrokkenheid in voor deze kwetsbare groepen.
In 2009 werd mevrouw Schelhaas 'Vrijwilliger van het jaar' en in 2011 kreeg zij de 'Erepenning der gemeente Wassenaar'. Daar komt nu een mooie blijk van koninklijke waardering bij.
Mevrouw W.S. Schelhaas-van Nes wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
8. R.G.A. (René) van Well (72 jaar)
De heer Van Well is geen Wassenaarder, maar met goedkeuring van de burgemeester van zijn woonplaats Den Haag, kan de onderscheiding door burgemeester Koen uitgereikt worden. Reden voor dit verzoek is het feit dat alle verdiensten van de heer Van Well in Wassenaar plaatsvinden.
Vanaf 1999 zet hij zich in als vrijwilliger en secretaris van de bridgevereniging "Gezelligheid Troef Wassenaar". Daarnaast was betrokkene actief als webmaster, wedstrijdleider en voorzitter van de technische commissie. In september 2018 vierde de bridgevereniging haar 65-jarig bestaan.
De heer Van Well nam toen afscheid als wedstrijdleider, maar hij blijft wel actief voor het bestuur en als vrijwilliger voor het woon en zorgcentrum Duinstede, waar de speelavonden plaatsvinden. Duinstede is blij met de inzet van de heer Van Well. Hij verzorgt lezingen, film- en diavoorstellingen en geeft uitleg over het gebruik van tablets aan de ouderen. Als bestuurslid van de "Stichting Vrienden van Duinstede" houdt de heer van Well zich bezig met het ontwerpen van een brochure en het werven van donateurs.
De heer R.G.A. van Well wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.