Lintjesregen 2019: Lees hier wie er in Zuidplas een lintje heeft gekregen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vrouw
Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vrouw © Kanselarij der Nederlandse Orde
ZUIDPLAS - In Zuidplas hebben vijf inwoners vrijdag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Tekst zoals aangeleverd door de gemeente Zuidplas
1. De heer A. (Ab) Prevo [geboren: 25 november 1947] uit Moordrecht.
Hij is sinds 1995 actief als vrijwilliger, op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Sinds 1995 tot heden is hij als bestuurslid en vrijwilliger betrokken bij de Oranjevereniging Moordrecht. Deze vereniging organiseert jaarlijks Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag (eens in de vijf jaar). De decorandus is tijdens zijn bestuursperiode nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen op deze activiteiten.
Van 2001 t/m 2006 was de heer Prevo trainer en begeleider bij de selectie-elftallen van voetbalvereniging SV Gouda. Van 2010 t/m 2013 verzorgde hij de wedstrijdanalyses van het eerste elftal van voetbalvereniging SV Gouda. Sinds 2014 tot heden is de heer Prevo secretaris van de jeugdafdeling van voetbalvereniging SV Gouda. Naast zijn activiteiten als secretaris geeft hij op maandag en woensdag nog altijd middagtraining aan de E- en F-pupillen.
Sinds 1995 tot heden is de heer Prevo betrokken bij de organisatie van de seniorenreis van Moordrecht. Tot 2007 deed de decorandus dit onder de vlag van de Oranjevereniging Moordrecht. In dat jaar werd hij voorzitter van de Stichting Bejaarden Comité Moordrecht, die de organisatie van de seniorenreis overnam van de Oranjevereniging Moordrecht. De doelgroep van deze seniorenreis zijn alle inwoners van Moordrecht van 67 jaar en ouder.
2. Mevrouw N.J. (Nel) van der Spek-Both [geboren: 22 december 1955] uit Moordrecht.
Zij is sinds 1997  en eerder tussen 1982 en 1988  actief als vrijwilliger, voornamelijk op bestuurlijk niveau. Van 1982 tot 1988 was zij bestuurslid van omnivereniging IJsselvogels uit Moordrecht. Mevrouw Van der Spek-Both had als penningmeester zitting in het omnibestuur. De decoranda maakte in die periode roerige tijden mee, omdat de verschillen binnen de verenigingen te groot bleken. Eind jaren '80 is besloten om de omnivereniging weer te ontbinden en zijn de individuele verenigingen afzonderlijk verder gegaan.
Tussen 1997 en 2005 was mevrouw Van der Spek-Both penningmeester van muziekvereniging Kunst na de Arbeid (KNDA). KNDA is een vereniging bestaande uit het harmonieorkest, de slagwerkgroep en het jeugdorkest Decibel. In haar rol als penningmeester was de decoranda verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële boeken en donateursadministratie.
Van 1998 tot en met 5 mei 2018 was mevrouw Van der Spek-Both bestuurslid van de Oranjevereniging Moordrecht. Als actief bestuurslid was de decoranda nauw betrokken bij alle voorbereidingen en operationele uitvoeringen die de Oranjevereniging Moordrecht doet. Sinds 1998 is mevrouw Van der Spek-Both als bestuurslid actief voor de Stichting Bejaarden Comité Moordrecht. De decoranda is penningmeester van de stichting en medeorganisator van de seniorenreis die ieder jaar op de eerste woensdag van juni wordt georganiseerd.
3. De heer J. (Jaap) Muit [geboren: 29 mei 1948] uit Nieuwerkerk aan den IJssel.
Hij is sinds 1994 actief als vrijwilliger, op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Sinds 1994 tot heden is hij als bestuursadviseur, coördinator en vrijwilliger actief voor de Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR). Deze stichting is 25 jaar actief in Bacau en richt zich op kansarme kinderen en gezinnen die door wat voor oorzaak dan ook in extreme armoede leven.
De heer Muit coördineert feitelijk al het vrijwilligerswerk, hij onderhoudt de contacten, initieert en stimuleert. Vier keer per jaar gaat er een vrachtwagen met 90-100 kuub aan hulpgoederen naar Bacau. Voornamelijk kleding die onder leiding van de heer Muit wordt uitgezocht, geordend en transportklaar gemaakt.
Sinds 1995 tot heden is de heer Muit als adviseur en vrijwilliger betrokken bij Asociatia Betania. In die rol houdt hij zich bezig met hulp aan arme gezinnen. Het vrijwilligerswerk dat de decorandus in Nederland doet, heeft een grote impact op het werk in Roemenië. Asociatia Betania helpt 120 gezinnen per maand en komt in actie bij noodsituaties. Sinds 2001 zorgt de heer Muit voor de coördinatie van hulptransporten. Vrachtwagens vol bruikbare spullen om de hulp aan de gezinnen ook vorm te geven.
Sinds 2011 tot heden is de heer Muit als vrijwilliger actief voor Inloop- en Bijbelhuis 'In de Gouwstraat'. Dit is een evangelisatiepost in Rotterdam-Oud Charlois, van waaruit tal van activiteiten worden georganiseerd. Denk hierbij aan een inloophuis, kinder- en tienerclubs, vrouwenochtenden en themaochtenden. Bij het Inloop- en Bijbelhuis zijn meer dan tweehonderd vrijwilligers direct betrokken.
In 2011 startte 'In de Gouwstraat' een inloopwinkel, waar gebruikte kleding voor het hele gezin worden aangeboden, evenals schoenen en huishoudelijke spullen. De heer Muit heeft vrijwel vanaf het begin, samen met zijn echtgenote, de zorg voor de winkel op zich genomen.
4. Mevrouw M.W.H. (Ria) Muit-Hofman [geboren: 20 juli 1947] uit Nieuwerkerk aan den IJssel.
Zij is sinds 1994 actief als vrijwilliger, voornamelijk op uitvoerend niveau. Sinds 1994 tot heden is zij betrokken bij de Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR). In haar rol als vrijwilliger leidt mevrouw Muit-Hofman al meer dan tien jaar tweewekelijks het sorteerproces van kleding en maakt zij die verzendklaar. De decoranda motiveert de ploegleden, beoordeelt wat bruikbaar is in Roemenië en bepaalt wat naar de lompenboer moet. Ook de opbrengst van de lompen komt ten goede aan HCR.
Regelmatig is mevrouw Muit-Hofman aanwezig op markten en andere publieke gebeurtenissen met haar verkooptafel, waarop zij van alles verkoopt, zelfgemaakt, of door anderen aangeleverd. Sinds 1995 tot heden is mevrouw Muit-Hofman als vrijwilliger betrokken bij Asociatia Betania. Elke week sorteert zij, samen met haar echtgenoot, kleding en spullen die op transport gaan naar Roemenië. Gemiddeld worden er drie volle vrachtwagens per jaar naar Roemenië gestuurd. Over twintig jaar bekeken, zijn door het werk van de decoranda duizenden Roemeense gezinnen geholpen.
Mevrouw Muit-Hofman is ook betrokken bij het project in Bacau voor integratie van jongeren die zijn opgegroeid in weeshuizen en slachtoffers zijn van mensenhandel. Sinds 2011 tot heden is mevrouw Muit-Hofman als vrijwilliger actief voor Inloop- en Bijbelhuis 'In de Gouwstraat'.
In 2011 startte 'In de Gouwstraat' een inloopwinkel, waar gebruikte kleding voor het hele gezin worden aangeboden, evenals schoenen en huishoudelijke spullen. Mevrouw Muit-Hofman heeft vrijwel vanaf het begin, samen met haar echtgenoot, de zorg voor de winkel op zich genomen. Beiden zijn wekelijks meerdere dagen actief met de coördinatie van werkzaamheden, ontvangst, uitzoeken, reinigen en het aanbieden van deugdelijke kleding en overige artikelen. Voor velen in de Rotterdamse wijk Oud-Charlois is de winkel ook een sociaal ontmoetingspunt, waar zij hun verhaal kwijt kunnen.
5. De heer J.A.J. (Hans) van Lowijde [geboren: 22 september 1951] uit Zevenhuizen.
Hij  is sinds 1990 actief als vrijwilliger, op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Tussen 1990 en 2006 was hij lid van de Werkgroep Liturgie van de R.K. Gemeenschap Moerkapelle-Zevenhuizen. In zijn rol gaf de heer Van Lowijde vorm aan de voorbereiding van de Woord- en Communievieringen. Ook werkte hij mee aan de voorbereiding van Eucharisatievieringen, in samenwerking met pastores uit de Sint Victorparochie in Waddinxveen.
Tussen 1996 en 2000 was de heer Van Lowijde bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. In zijn dubbelrol was hij breed inzetbaar en hield hij zich bezig met het vernieuwen en uitbouwen van de organisatie. De decorandus was actief betrokken bij het aantrekken en aansturen van de vrijwilligers die nodig waren voor de totstandkoming van museum 'Ons Verleden'. Samen met de toenmalig voorzitter vormde hij de harde kern bij de verkenning van beleidslijnen en voorbereiding daarvan voor het bestuur.
Sinds 2002 is de heer Van Lowijde opnieuw betrokken bij de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. Tot 2014 functioneerde hij als bestuurslid en voerde hij ook diverse vrijwilligerstaken uit. Na zijn terugtreden als bestuurslid bleef de decorandus vrijwilliger. Van 1996 tot 2006 was de heer Van Lowijde penningmeester van de R.K. Gemeenschap Moerkapelle-Zevenhuizen. In deze rol was hij verantwoordelijk voor het beheer van de financiën, de jaarlijkse actie Kerkbalans en het schrijven van een meerjarenbeleidsplan. Ook droeg de decorandus ideeën aan wanneer er sprake was van jubilea of andere feesten. In samenwerking met andere commissieleden
hielp hij vervolgens met het draaiboek. Een aantal jaren was de decorandus het aanspreekpunt voor de jongeren binnen de gemeenschap en organiseerde hij gespreksavonden voor hen.