Extra maatregelen vanwege gevolgen droge zomer

REGIO - De gevolgen van de afgelopen droge zomer zijn een jaar later nog steeds merkbaar. Ondanks dat het sindsdien regelmatig heeft geregend, bedraagt het neerslagtekort bij het Hoogheemraadschap van Delfland bijna 5 centimeter. Dat is nog niet alarmerend, maar vraagt wel om extra maatregelen.
De dijk bij Groeneveld in Schipluiden is een van de waterkeringen die grondig wordt aangepakt door het waterschap. Als gevolg van de droogte zijn hier scheuren ontstaan, die volgens Anja van Rijn van het Hoogheemraadschap van Delfland niet op de normale manier kunnen worden hersteld: 'Hier zaten scheuren die we met klei niet zomaar konden dichten. Dus ze zijn hier met een grote spit doorheen gegaan, er is gefreesd en nu zijn ze met een kleilaag aan het afdichten. Dan kunnen we straks weer nieuw gras zaaien, zodat het weer een stevige dijk wordt.'
In Stompwijk worden meerdere percelen weiland bespoten met grondwater om deze drassig te houden. Volgens veeteelthouder Theo van Leeuwen is dat nodig om de weidevogelstand een extra impuls te houden: 'Juist nu de pullen uit de eieren komen, is de bodem knetterhard door de droogte en dan kunnen de ouders geen wormen in de bodem vinden en dan zijn er ook te weinig insecten in het te droge gras. Waardoor de pullen, die het vooral van de insecten moeten hebben, geen voedsel kunnen vinden.'