Meer grutto's door vogelvriendelijke polders Zoeterwoude: 'En teller zal zeker nog oplopen'

Een grutto met kuiken.
Een grutto met kuiken. © Boswachter Jenny van Leeuwen
DEN HAAG - De aantallen grutto's en scholeksters in polder Westeinde bij Zoeterwoude zitten in de lift, zegt Staatsbosheer. De toename is volgens de organisatie te danken aan passende beheermaatregelen en het sleutelen aan het waterpeil.
Polder Westeinde is met dertig procent uitgebreid, van 47 naar 62,5 hectare. 'Hierdoor is niet alleen de oppervlakte broedgebied voor weidevogels vergroot, maar kan ook het beheer ervan beter worden afgestemd op het huidige reservaat', zegt boswachter Jenny van Leeuwen. De aantallen kieviten blijven dit jaar wel wat achter. 'Dit is in lijn met het landelijke beeld.'
Ook in polder De Wilck tussen Zoeterwoude en Hazerswoude ziet Staatsbosbeheer 'veelbelovende ontwikkelingen'. Tijdens het broedseizoen werden hier drie steltkluten gezien en kleine plevieren hebben hier vorig jaar voor het eerst hun jongen groot gebracht. 'Een unicum', volgens de boswachter.

Plasdras en slikrandjes

Volgens Staatsbosbeheer is dit te danken aan de zonnepomp die daar vorig jaar werd geplaatst voor meer voedselrijke plasdras en slikrandjes. Kort geleden werd er nog een extra zonnepomp geplaatst. 'In dit gebied broeden recordaantallen weidevogels, met sinds vorig jaar een nieuwkomer: de gele kwikstaart. De teller voor dit broedseizoen staat nu op onder meer 65 kievitbroedparen en 45 gruttobroedparen op 120 hectare.'
'Dit is het getelde aantal broedparen', legt Van Leeuwen uit. 'Het werkelijke aantal ligt nog wat hoger. Naarmate het voorjaar verder vordert, zal de teller zeker nog oplopen.'

Duizenden insecten

De Wilck en polder Westeinde zijn natuurgebieden in het Groene Hart die speciaal voor vogels zijn ingericht. In het najaar vinden wintergasten hier een plek om te rusten, tijdens de lente is dit een plek voor weidevogels om te broeden en in het vroege voorjaar en in de herfst komen duizenden trekvogels hier pauze houden om even aan te sterken voordat ze weer verder trekken. 'Dat vergt in ieder seizoen maatwerk in beheer.'
Voor de weidevogels - zoals de grutto, kievit, scholekster en tureluur - zijn er in het broedseizoen speciale beheermaatregelen genomen: een hoog waterpeil, laat maaien en geen of slechts beperkt ruige mest gebruiken. 'Dit levert speciaal kuikenland op, bestaande uit een korte, open en kruidenrijke grasvegetatie. Dergelijke kruidenrijk grasland trekt duizenden insecten waar de jongen groot op worden', zegt Van Leeuwen.