Westland onder vuur om aanpak huisvestingsprobleem arbeidsmigranten

De gemeenteraad van Westland bijeen | Archief
Gemeenteraad Westland © Omroep West
WESTLAND - Als de gemeente Westland glastuinbouwbedrijven niet wil verjagen, zal ze serieus werk moeten maken om een oplossing te vinden voor de huisvestingsproblemen rond arbeidsmigranten. Dat is de boodschap van de rechter tijdens een rechtszaak over een aantal woonunits voor arbeidsmigranten bij kwekerij Knoppert in 's Gravenzande.
Het gemeentebestuur weigert vergunningen te verlenen voor een aantal van die woonunits waar Knoppert tachtig arbeidsmigranten huisvest. Volgens Knoppert is dat de enige mogelijkheid om zijn kwekerij rendabel te runnen. 'Want de gemeente beloofde in 2012 al maarliefst tweeduizend bedden voor arbeidsmigranten te realiseren. Het is nu 2019 en er is nog geen bed bijgekomen,' zei Knoppert tijdens de rechtszaak. 'Sterker nog, het aantal bedden wordt alleen maar minder. Bovendien heb ik de afgelopen jaren al 21 plannen bij de gemeente Westland ingediend. Die zijn stuk voor stuk afgeknald.'
Gemeente Westland wil volgens een woordvoerder geen migrantenhuisvesting bij bedrijven, omdat werknemers dan zowel voor hun werk als voor hun huisvesting afhankelijk zijn van hun werkgever. Volgens Knoppert is daar geen sprake van en willen zijn werknemers uit Oost-Europa maar al te graag op zijn bedrijf wonen en niet elke dag uren reizen.

Breder probleem

De rechter wees erop dat het huisvestingsprobleem in Westland veel omvangrijker is dan alleen dit conflict tussen Knoppert en de gemeente. Zij vond het merkwaardig dat Westland, Knoppert en de andere tuinders niet serieus overleggen over oplossingen. 'Westland heeft tussen de 7.000 en 8.000 arbeidsmigranten nodig. De gemeente Westland wil toch ook een gezonde glastuinbouw', concludeerde de rechter. 'Daarvoor zullen Westland en de tuinders gezamenlijk een oplossing moeten vinden, zowel in het belang van de arbeidsmigranten, tuinders als omwonenden. Dat kan alleen door overleg en niet door uitspraken van rechters over deelconflictjes zoals over deze paar woonunits.'
Knoppert wil best praten, alleen volgens hem worden al zijn plannen afgeschoten. 'De gemeenteambtenaren zijn bereid om mee te denken, maar het stopt echt op de laag daarboven,' beweert Knoppert die een leegstaand kantoor aan de Monsterseweg als voorbeeld neemt. 'Toen ik dat pand op het oog had, was iedereen in het gemeenteapparaat enthousiast. Totdat op de valreep de stekker eruit werd getrokken. Een ambtenaar nam mij in vertrouwen en zei: het heeft geen zin om bezwaar te maken, want het plan is van hogerop getorpedeerd.' De gemeente ontkent dat en beweert dat Knoppert in deze casus zelf de stekker eruit trok.
Binnen enkele weken doet de rechter uitspraak over de bestaande woonunits op Knopperts terrein in 's Gravenzande. De gemeente laat weten dat de noodzaak om snel tot huisvesting van arbeidsmigranten te komen groot is en dat dit ook op de agenda staat. 'Het gemeentebestuur is bezig om extra plekken te realiseren,' aldus een woordvoerder. 'Recent heeft de gemeente drie locaties bekend gemaakt waar plannen zijn om huisvesting te realiseren. Over die plannen wordt momenteel gesproken met omwonenden.'