Laatste nacht daklozenopvang Zilverstraat. ‘Waar moeten ze nu naartoe?’

DEN HAAG - De daklozenopvang aan de Zilverstraat in Den Haag gaat zijn laatste nacht in. Van dinsdag op woensdag zullen nog zo'n twintig tot dertig mensen gebruik maken van de grootschalige opvang, die op pieknachten aan 120 of meer daklozen plek bood. Maar wat is het alternatief?
Ze staan nu nog netjes naast elkaar, de 65 metalen stapelbedden. Ze vullen een van de werkhallen van sociale werkvoorziening Schroeder in Den Haag. Iedere avond sinds 2012 hebben we mensen een veilige overnachtingsplek geboden', vertelt Frans Biemans van Schroeder.
Als het heel koud is overnachten hier boven de honderd mannen en vrouwen, anders tussen de zestig en zeventig', gaat Biemans verder. Maar ja, de laatste tijd zijn we aan het afschalen en komen er nog maar een twintigtal.'
De dak- en thuislozen zijn de afgelopen maanden op andere locaties ondergebracht. De gemeente Den Haag kreeg begin 2018 namelijk een dikke onvoldoende voor de opvang in de stad. Vooral de manier waarop in de Zilverstraat de overnachting was geregeld kreeg kritiek: te groot, te massaal en te dicht op elkaar.

Groter geworden dan bedoeld

'De grootte zoals hier was niet onze keuze, maar toen waren er snel veel bedden nodig', gaat Biemans verder. De gemeente Den Haag deed een beroep op de sociale werkvoorziening en die zorgde binnen een week voor de benodigde slaapplekken. 'Het moest sober en simpel zijn, maar met de kennis van nu zouden we dat nu nooit meer zo doen.'
Eind vorig jaar presenteerde de gemeente een Tien Punten Plan, waarmee de opvang kon worden verbeterd. Zo moest er meer persoonlijke aandacht komen voor de problemen van dak- en thuislozen en zou die groep ook gebruik moeten kunnen maken van dagbesteding.

Nieuwe slaapplekken

In de afgelopen maanden zijn op diverse plekken nieuwe slaap- en werkplekken ingericht, waaronder bij de Kessler Stichting aan de Delagoastraat en bij vestigingen van het Leger des Heils. Eerder werden in het voormalig kinderziekenhuis aan de Sportlaan negentig bedden neergezet.
Volgens de gemeente zijn daarmee genoeg nieuwe overnachtingsplekken gemaakt. Toch vreest Frans Biemans van Schroeder dat vanaf morgen tientallen thuislozen nergens terecht kunnen. ' Wij weten niet waar ze terecht kunnen. Dat hebben wij niet gehoord van de gemeente en wij zien die plekken ook niet in de praktijk. Ik maak mij best zorgen', besluit Biemans.