Meldpunt Onveilig Verkeer: Veel gevaarlijke situaties rond scholen

DEN HAAG - Bij Omroep West zijn bijna tweeduizend meldingen binnengekomen van gevaarlijke verkeerssituaties in onze regio. Vooral rondom scholen zijn veel meldingen gemaakt. Zo blijkt 38,5 procent van de meldingen in onze regio te gaan over onveilige verkeerssituaties binnen 500 meter afstand van een basisschool. Landelijk gezien is dat een stuk lager: 27,2 procent.

De Nutsschool M.M. Boldingh in de Haagse wijk Duinoord in Den Haag staat op plek 1, als het gaat om het aantal meldingen over de onveilige verkeersomgeving in de buurt van een school. In totaal kwamen er 22 meldingen van gevaarlijke verkeerssituaties binnen rondom de school: van te hard rijden tot onoplettendheid van medeweggebruikers.

De meeste klachten in ons meldpunt gaan over gevaarlijke kruispunten (42%) en over hardrijders (41%). Hieronder zie je de meest genoemde klachten, doordat mensen meerdere gevaarlijke situaties mogen melden komt het percentage boven 100% uit.


Gevaarlijkste oversteekplaats

De oversteekplaats op de kruising tussen de Viaductweg en de Waldorpstraat in Den Haag blijkt het gevaarlijkste verkeerspunt in de regio volgens de meldingen in ons meldpunt. Ruim 233 mensen gaven aan dat zij het kruispunt onoverzichtelijk vinden. 'Fietsers moeten drie verkeersstromen in de gaten houden om over te kunnen steken. Vaak wordt hier hard gereden. Slecht over nagedacht', aldus een van de melders/

Top-10 meest gemelde locaties

Hieronder vind je de top-10 van meest gemelde locaties in ons meldpunt. Ruim 1.000 van de 1.800 meldingen zijn plekken in Den Haag. Opvallend is dat er maar twee uit de top-10 niet in Den Haag liggen: de Jasmijn in Rijswijk en in dezelfde gemeente het knooppunt waar het Haantje overgaat in het Jaagpad, kruisend met de Lange Kleiweg.

Andere veel gemelde plekken komen uit de regio Den Haag. Zo wordt in Wassenaar de fietsoversteekplaats met van de Zuidelaan met de N14 als gevaarlijk gezien. Hieronder staat de top-5 met de gevaarlijkste plekken buiten Den Haag.


Bekijk alle meldingen

In totaal kwamen er 1.848 meldingen binnen in ons meldpunt. Bijna 10.000 keer werd er gestemd op deze locaties. Omroep West gaat de bevindingen van het meldpunt binnenkort overhandigen aan de verantwoordelijke gemeenten. Hieronder kun je alle binnengekomen meldingen uit de regio terugvinden.


Meer over dit onderwerp:
MELDPUNT ONVEILIG VERKEER
Deel dit artikel: