23 kandidaten willen burgemeester worden van Gouda

GOUDA - Negentien mannen en vier vrouwen hebben interesse in de functie van burgemeester van Gouda. De sollicitanten variƫren in de leeftijd van 37 tot 63 jaar. Het aantal kandidaten is hoger dan in 2012 toen er een opvolger werd gezocht voor Wim Cornelis. Toen waren er 17 kandidaten.

Van de 23 sollicitanten hebben 16 ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of doen iets anders. De bedoeling is dat de nieuwe burgemeester medio november geïnstalleerd wordt.

Commissaris van de Koning Jaap Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, bestaande uit een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen.

Geselecteerde kandidaten

De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting half oktober twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature is ontstaan na het vertrek van burgemeester Milo Schoenmaker per 15 januari 2019. Die werd bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Vanaf die datum is Mirjam Salet waarnemer. Zij blijft aan tot het moment dat de kroonbenoemde burgemeester zal worden geïnstalleerd.