Negatief zwemadvies bij zwemlocaties in Leiden, Delft en Nieuwkoop

DELFT - Bij zwemlocaties in Leiden, Delft en Nieuwkoop geldt voor het gehele zwemseizoen een negatief zwemadvies. Dat heeft Omgevingsdienst Midden-Holland (ODHM) ingesteld namens de provincie Zuid-Holland. Het gaat om Waterspeelplaats Cronesteijn in Leiden, Waterspeeltuinen Tanthof en Korftlaan in Delft en de Nieuwkoopse Plassen bij recreatiepark Meijepark in Nieuwkoop.
De maatregel geldt voor het gehele zwemwaterseizoen dat loopt van 1 mei tot 1 oktober.  Bij de waterlocaties was na het vorige zwemseizoen de kwaliteit 'slecht' en daarom is een permanent zwemadvies ingesteld, aldus de ODHM.  
Voor beide locaties in Delft is het de vijfde keer dat ze een negatief zwemadvies krijgen, voor Waterspeelplaats Cronesteijn de derde keer en voor de Nieuwkoopse Plassen de eerste keer. Een zwemverbod is niet opgelegd omdat het in deze gevallen niet ernstig genoeg is voor een verbod. Dat kan alleen worden opgelegd als er een kans is op ernstige gezondheidsklachten of levensbedreigende situaties.

Kwaliteitsklasse

Eén keer per jaar, voor de start van het zwemwaterseizoen (1 mei), wordt voor iedere officiële zwemwaterlocatie de kwaliteitsklasse voor het komende jaar bepaald. De zwemwaterkwaliteit kan variëren van uitstekend tot slecht. Dit wordt bepaald aan de hand van de waterkwaliteit gemeten over de afgelopen vier jaar.
De kwaliteitsklasse zegt iets over de kans op het krijgen van huid-, maag- of darmklachten. Bij 'slecht' is die kans zo groot dat een permanent negatief zwemadvies geldt. Er is niet gekeken naar blauwalg. De kwaliteitsklasse zegt iets over de gemiddelde waterkwaliteit van de voorafgaande vier jaar maar niet over de actuele waterkwaliteit.

Zwemwatermeldpunt

Op het zwemwatermeldpunt kan je opzoeken waar je in Nederland veilig kan zwemmen. De gegevens van de vier zwemplassen met permanent negatief zwemadvies worden later op de dag toegevoegd.