Omstreden azc in Rijswijk blijft toch open

AZC Rijswijk
AZC Rijswijk
RIJSWIJK - Het asielzoekerscentrum (azc) aan de Lange Kleiweg in Rijswijk blijft nog zeker twee jaar open. Ondanks een recente reeks incidenten, heeft het Rijswijkse college van Burgemeester en Wethouders besloten geen gebruik te maken van de optie om het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tussentijds te beëindigen.
In februari bleek dat het aantal incidenten in en rondom het asielzoekerscentrum fors was toegenomen. Zo was er sprake van bedreigingen en zelfverwondingen. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente samen met het COA maatregelen genomen, zo werden er 16 overlastgevende bewoners het land uit gezet of opgesloten voor andere vergrijpen. Toch heeft de gemeente onderzocht of het contract over het azc nog wel moest worden verlengd tot 2021, zoals aanvankelijk het plan was.
Nu heeft het college alsnog besloten het azc open te houden. Volgens de gemeente zijn er na de maatregelen geen ernstige incidenten meer geweest. Toch lijkt het een slag om de arm te houden: ‘Voor het college staat de veiligheid van de bewoners van het azc en de omgeving voorop. Het college is zich ervan bewust dat er geen garanties kunnen worden gegeven op dit punt.'

Niet overtuigd

De Rijswijkse VVD, op GroenLinks na de grootste oppositiepartij, is niet overtuigd dat de problemen in de opvang voltooid verleden tijd zijn. Fractievoorzitter Coen Sleddering: 'Het college kan niet de garantie geven dat er voldoende politie beschikbaar is voor handhaving, terwijl dat voor de VVD een van de voorwaarden was voor de plaatsing van statushouders.'
Volgens Sleddering ging het eerst heel goed in het azc. 'Met de kleinschalige opvang van statushouders ging het prima. Tot er een groep kwam zonder uitzicht op asiel, die verpestte het voor de rest.' Het COA wil volgens Sleddering niet garanderen dat er niet opnieuw uitgeprocedeerden worden geplaatst, waardoor hij het azc graag nog dit jaar ziet sluiten.

'Politiehandhaving was matig'

Toen in februari de ophef over het azc ontstond, was Beter voor Rijswijk nog de grootste oppositiepartij in de Rijswijkse gemeenteraad. Inmiddels maken ze onderdeel uit van het college. Fractievoorzitter Ed Braam laat weten dat zijn partij nu voor het openhouden van de opvang is.
'We waren in februari wel van mening dat het zo niet langer verder kon: de handhaving van de politie was matig en het COA liet te veel raddraaiers toe. Maar omdat die afspraak met het COA er nu eenmaal lag, wilden we eerst afwachten of de maatregelen voldoende veiligheid zouden bieden.' Volgens Braam doen die maatregelen dat, waarbij hij wijst naar het feit dat er de afgelopen tijd geen grote incidenten meer hebben plaatsgevonden. Wel is Beter voor Rijswijk van mening dat het in 2021, als het contract met het COA afloopt, gedaan is met het azc. 'Dan is het de beurt aan een andere gemeente om de nek uit te steken.'

Motie

De partij Rijswijks Belang drong begin dit jaar stevig aan op het sluiten van de opvang. Fractievoorzitter Marc Weterings laat in een eerste reactie weten het niet eens te zijn met het voorstel van het college, en zegt een motie voor te bereiden.