Leiden blundert met stempassen: duizenden passen niet of naar verkeerd adres gestuurd

Stempas
Stempas © Omroep West
LEIDEN - De gemeente Leiden heeft een niet actueel kiezersbestand naar de drukker gestuurd, waardoor 1800 Leidenaren geen stempas hebben ontvangen voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei. Ook zijn stempassen verstuurd naar oude woonadressen. Hierdoor zijn persoonsgegevens bij vreemde personen beland, waardoor er sprake is van een datalek. In totaal gaat het om ruim 2450 personen.
De gemeente laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat een oud kiezersbestand is verstuurd naar de drukkerij die de stempassen verzendt. Mutaties van de afgelopen twee maanden zouden in dit bestand niet zijn meegenomen. Kiezers die in die tijd hun 18de verjaardag hebben gevierd, naar of vanuit Leiden zijn verhuisd of zijn overleden zijn hierdoor niet correct verwerkt.  
De gemeente Leiden zegt de fout te betreuren en voor elke groep te werken aan een passende oplossing. De 1800 mensen die in eerste instantie geen pas hadden gekregen, hebben die volgens de gemeente inmiddels wel gehad. Tot 20 mei kan er nog een nieuwe pas worden aangevraagd. Ook worden onterecht verzonden passen ingetrokken.

Datalek

Door het versturen van stempassen naar oude adressen zijn er persoonsgegevens bij andere personen terecht gekomen. Het gaat hier om voor- en achternamen en geboortedata. De gemeente heeft dit daarom als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.