Bunkers Scheveningen in de toekomst te bezoeken

DEN HAAG - De bunkers in de duinen van Scheveningen zijn in de toekomst waarschijnlijk een aantal keer per jaar te bezoeken. Dat is vrijdag afgesproken door de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen en waterleidingbedrijf Dunea, dat het beschermde duingebied waarin de bunkers liggen beheert. Een structurele openstelling is niet mogelijk, omdat er beschermde vleermuizen in de bunkers wonen.
De wens om de bunkers toegankelijk te maken voor het publiek komt van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen (SAMS). Samen met Dunea wordt nu gekeken welke activiteiten er in de toekomst mogelijk zijn. Het zal volgens de organisaties gaan om een beperkt aantal excursies per jaar met een gecontroleerde aanmelding.
Afgesproken is dat SAMS de excursies organiseert binnen de door Dunea gestelde voorwaarden. Omdat de grootste kolonie meervleermuizen van West-Europa in de bunkers woont, wordt alles ook afgestemd met de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland.

Bewustzijn van publiek vergroten

'De bunkers van de Atlantikwall en de daarin levende vleermuiskolonies verdienen onze bescherming. Tegelijkertijd willen wij het bewustzijn bij het publiek voor het aanwezige erfgoed en de natuurwaarden vergroten. Samenwerking tussen verschillende organisaties in het gebied is daarbij essentieel', zegt Dunea-directeur Wim Drossaert.
Ook Gustaaf Boissevain, voorzitter van SAMS, is blij: 'Onze samenwerking doet recht aan betekenis van dit erfgoed uit de oorlog en aan het huidige belang van de natuur in dit gebied.' Wanneer de bunkers te bezoeken zijn, is nog niet bekend.