Nieuwe woonlocatie voor Haagse dak- en thuislozen op de Schenkweg

DEN HAAG - Op de Schenkweg achter Den Haag Centraal Station komt een woonlocatie voor honderd dak- en thuislozen. Het vervangt de opvanglocatie in het voormalige Juliana Kinderziekenhuis op de Sportlaan die over anderhalf jaar dicht gaat. De Schenkweg is de permanente opvolger hiervan.
Op de Schenkweg 58-60 komen mensen zonder huis, tijdelijk te wonen. Het is de bedoeling dat ze na gemiddeld een jaar verhuizen naar een zelfstandige woning. Het gaat om mensen van 23 jaar of ouder die volgens de gemeente overdag werken, vrijwilligerswerk doen, studeren of een andere dagbesteding hebben. Ze krijgen begeleiding op het gebied van huisvesting en financiën.
Het pand is in eigendom van de gemeente en wordt nu bewoond door huurders van Bewaakt & Bewoond, een leegstandbeheerder. De gemeente zal het gebouw aan de Schenkweg de komende maanden verbouwen. Het is de bedoeling dat er kleinere units komen. Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks): 'We zijn nu aan het kijken hoe we de ruimte kunnen indelen en of we een-, twee- of mogelijk vierpersoonskamers maken.'

Geen klachten

Een gespecialiseerde organisatie begeleidt de bewoners en is verantwoordelijk voor het gedrag van de mensen. Van Alphen verwacht daarom geen problemen voor omwonenden. 'We gaan hetzelfde te werk als bij de Sportlaan en daarvandaan hebben we de afgelopen maanden geen klachten gehad', zegt hij. 'Het gaat om mensen die overdag gewoon werken of een dagbesteding hebben en niet op straat rondhangen.'
Bovendien komt er een begeleidingscommissie, met vertegenwoordigers van de gemeente, omwonenden, het wijkteam, de wijkagent en ondernemers. Van Alphen: 'Het is belangrijk dat je je goed voelt in jouw eigen buurt. Dat geldt voor de nieuwe bewoners, maar natuurlijk ook voor de mensen die er al wonen.'

Specifieke doelgroepen

De komende jaren komen er verspreid over de stad meer woonlocaties die op specifieke doelgroepen zijn gericht. Het past in het beleid van de gemeente Den Haag om de opvang van dak- en thuislozen te verbeteren. Aanleiding is onder meer een rapport van de Haagse rekenkamer. Die concludeerde begin 2018 dat de dak- en thuislozenopvang in vooral de nachtopvang in de Zilverstraat ongeschikt was, onder andere vanwege de grootschaligheid. De Zilverstraat is daarom eind april gesloten. Het college wil voortaan kleinschaliger woonvormen, toegespitst op meer specifieke groepen en met gerichte begeleiding.
Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) vindt het belangrijk dat dak- en thuislozen worden geholpen. Van Alphen: 'Iedereen in Den Haag verdient de zorg en begeleiding die nodig is om mee te kunnen doen. Daar hoort ook het hebben van een eigen bed en een eigen 'thuis' bij. Een plek waar je zelf kan beslissen naar welk tv-programma je kijkt.' Half juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor bewoners van de Schenkweg.