AZC in Rijswijk sluit uiterlijk in augustus 2021

RIJSWIJK - Het asielzoekerscentrum (AZC) aan de Lange Kleiweg in Rijswijk sluit uiterlijk op 31 augustus 2021. Dat staat ook in het contract dat de gemeente heeft met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), maar een meerderheid van de gemeenteraad zette dinsdagavond haar krabbel onder de afspraak om geen nieuw contract te sluiten na die tijd.

De partij Rijswijks Belang probeerde met een motie het AZC al in 2019 gesloten te krijgen, maar die motie haalde het niet. Rijswijks Belang wil dat, omdat dit jaar bleek dat het aantal incidenten in en rondom het asielzoekerscentrum fors was toegenomen. In het contract tussen de gemeente en het COA stond een optie om dit jaar het contract tussentijds te beëindigen. Het gemeentebestuur gaf al aan deze optie niet te gebruiken, ondanks de incidenten.

In augustus 2021 is het dus wel einde verhaal voor het AZC. Een meerderheid in de raad (D66, Beter voor Rijswijk, CDA, Gemeentebelangen Rijswijk en WIJ Rijswijk) stemde voor de motie waarin staat dat de gemeente het COA moet mededelen dat er na afloop van het huidige contract geen nieuw contract op tafel zal komen. De vijf partijen dwongen via de motie ook af dat de gemeente met de raad, belanghebbenden en omwonenden in overleg gaat over een andere invulling van de locatie.

Tijdelijke opvang

De partijen geven als argument - voor het onbespreekbaar maken van een nieuw contract na 2021 - dat het altijd om een tijdelijke opvang ging. Ook menen ze dat Rijswijk zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft genomen met het openen van het AZC in 2015, toen de vluchtingelingencrisis op zijn hoogetepunt was. Die crisis is volgens hen nu afgezwakt, omdat het aantal asielzoekers is afgenomen van 57.000 in 2015 tot 27.000 in 2019.

Meer over dit onderwerp:
RIJSWIJK AZC ASIELZOEKERS GEMEENTERAAD POLITIEK
Deel dit artikel: