Van de hoofdredactie: Meldpunt Onveilig Verkeer is succes, nu de antwoorden nog

Meldpunt Onveilig Verkeer was een succes.
Meldpunt Onveilig Verkeer was een succes. © Flashlight fotografie
DEN HAAG - Het Meldpunt Onveilig Verkeer dat Omroep West onlangs lanceerde, is dankzij jou een groot succes geworden. Met bijna tweeduizend inzendingen van gevaarlijke situaties in onze regio werd de noodklok geluid. Wij vroegen je naar een onoverzichtelijke oversteekplaats, te hard rijdende auto’s of een gevaarlijk kruispunt – waar het in jouw omgeving gevaarlijk is in het verkeer.
Ook tijdens het regionale mediacongres van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, dat afgelopen week werd gehouden, bleek dit 'succes'. En dat succes tussen aanhalingstekens, omdat het aantal inzendingen verheugend groot is te noemen, maar de problematiek op zichzelf te ernstig is om van succes te kunnen spreken. Het meldpunt is door alle regionale omroepen in Nederland gebruikt en heeft ruim 20.000 reacties opgeleverd.
Daarmee is er een database ontstaan die er eigenlijk op deze schaal nog niet was: namelijk van verkeerssituaties die mensen onveilig vinden. In veel van de gevallen is er op zo'n plek nooit iets misgegaan. Maar daar gaat het ook niet om, mensen voelen zich onveilig. Dat was nog niet eerder op deze manier letterlijk in kaart gebracht. En jij als kijker, luisteraar of volger online hebt ons dus gevonden. Dat is verheugend te noemen en verdient een dankjewel!

Kracht van de regionale omroep

Veilig Verkeer Nederland, ook geen kleine partij, heeft al jaren een meldpunt onveilig verkeer. Deze organisatie is het nog niet gelukt om zoveel inhoudelijk sterke reacties van het publiek te verzamelen. Zo zie je maar wat de kracht van de regionale omroep is. Het meldpunt heeft ook meer dan honderd publicaties opgeleverd voor de dertien regionale omroepen. Bij Omroep West hebben we tot nu toe vijf artikelen geplaatst en drie radio- en televisie-producties gemaakt. En we zijn er nog niet.  
We hebben de resultaten gedeeld met alle betrokken gemeenten en hen om een reactie gevraagd. Want, beloofd is beloofd, we willen met de onveilige situaties in de hand samen met jou en de betrokken gemeenten kijken wat er nu kan veranderen. Veel gemeenten pakken dat serieus op, een enkele probeert ons af te wimpelen met een flauwekul-antwoord. Deze gemeenten krijgen alsnog de kans inhoudelijk te reageren, anders lezen ze binnenkort hun onzin-reactie hier terug.

Aan de slag

Hoe dan ook komen we dus bij je terug met nieuwe verhalen. Ook gaan we de resultaten (anoniem uiteraard) delen met Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en onder meer onze lokale samenwerkingspartners als WOS, Studio Alphen, Bo uit de Bollenstreek, Stadsomroep Den Haag en Unity.nu. Op die manier gaan we dus echt zo maximaal mogelijk aan de slag met de reacties die we in het Meldpunt Onveilig Verkeer hebben ontvangen.
Op deze manier willen we als omroep constructief en samen met ons publiek bouwen aan verhalen – niet alleen problemen signaleren, maar ook samen met experts proberen oplossingen te vinden. Misschien blijkt dan soms ook dat ondanks veel inspanningen sommige situaties nu eenmaal onvermijdelijk zijn. En levert dat begrip op. Ook dat kan een uitkomst zijn.

Henk Ruijl, hoofdredacteur Omroep West