100.000 extra woningen tegen huizentekort

vlnr: Haags wethouder Boudewijn Revis, minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en wethouder Robin Paalvast uit Zoetermeer
Haags wethouder Boudewijn Revis (l) en minister Kajsa Ollongren ondertekenen de woondeal. © Arnaud Roelofsz
REGIO - Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in het zuidelijk deel van de Randstad hebben een deal gesloten om 100.000 extra woningen te bouwen. Het gaat onder andere om de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Delft, Katwijk en Rijswijk.
Rijk, provincie en gemeenten hebben zich drie doelen gesteld: de woningbouwproductie versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aanpakken. Tot de twaalf zogenoemde 'ontwikkelingsgebieden' waar meer woningen komen, behoren de Bioscience-campus in Leiden, het Entreegebied in Zoetermeer, CID/Binckhorst en Knoop Moerwijk in Den Haag, Boogaard/Plaspoelpolder in Rijswijk en Schieoevers/Station Campus in Delft.
Daarbovenop moet op zeven locaties woningbouw versneld van de grond komen, waaronder het Lammenschanspark in Leiden, de binnenstad van Zoetermeer, Rijswijk-Buiten en Valkenburg. Verder is Den Haag-Zuidwest één van de drie locaties die in het teken staan van wijkvernieuwing.

Ondersteuning met geld

Het aantal van 100.000 extra woningen moet uiterlijk in 2025 gehaald worden, en vervolgens oplopen tot 230.000 in 2040. Daarvoor biedt het Rijk ondersteuning met onder meer geld voor pilots en mankracht. Alle afspraken worden ondersteund door de regionale koepelorganisaties van de woningcorporaties en de regionale afdelingen van Bouwend Nederland en de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM).
De nieuwe woondeal is de eerste in de Randstad die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) sluit met regio's waar de woningmarkt het meest gespannen is. Nog voor deze zomer wil ze meerjarige afspraken maken met de Metropoolregio Amsterdam en de regio Utrecht.

Speciale status

Het leeuwendeel van de bouwopgave is gepland in de gemeenten die deel uitmaken van de Verstedelijkingsalliantie, een samenwerkingsverband van acht gemeenten langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht. Ze bekijkt nog of de Binckhorst als Gebiedsinvesteringszone (GIZ) een speciale status kan krijgen en reserveert een startbijdrage van een miljoen euro.
'In Den Haag moeten er voldoende woningen zijn voor de onderwijzer, de politieagent en de verpleegkundige', reageert de Haagse wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling & Wonen) op de woondeal. 'Samen met het Rijk gaan we hard aan het werk om dat te realiseren.'

LEES OOK: Kabinet wil Den Haag helpen met woningen