Haags college in gesprek met de stad: van 'ambitieuze plannen' tot 'oud beleid'

DEN HAAG - Het Haagse stadsbestuur is een jaar onderweg, maar wat heeft de coalitie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks in die tijd bereikt? De een vindt de plannen 'ambitieus', de ander ziet voortzetting van 'oud collegebeleid. Wethouders, raadsleden, bewoners en organisaties becommentarieerden woensdagavond op Radio West het Haagse college.
De wethouders Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos), Boudewijn Revis (VVD), Robert van Asten (D66) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) waren in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf te gast om hun beleid uit te leggen en te verdedigen. Veel onderwerpen passeerden de revue: van woningbouw tot sport, van duurzaamheid tot bereikbaarheid.
Het stadsbestuur is vaak dol op lijstjes, vooral als de stad hoog op deze lijstjes eindigt. Maar Den Haag prijkt ook bovenaan een lijstje waar het niet bepaald trots op. Den Haag is namelijk filehoofdstad. 'Dat is geen fijne titel om te hebben', zegt wethouder Van Asten. 'We moeten dus hard aan de slag om de mobiliteit te verbeteren. Met een groeiende stad zullen we dus op een andere manier ons moeten verplaatsen. Den Haag Zuidwest, de Binckhorst en Scheveningen moeten we beter met het centrum verbinden. We hebben fietsplannen.'

Auto in de stad

Is de auto in Den Haag ten dode opgeschreven, ondanks dat er twee autominnende partijen (Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de VVD) in het college zitten? ‘Iedereen snapt dat de auto toch wel tegen de grenzen aan loopt, maar de auto zal je nodig blijven hebben in de stad’, zegt Van Asten.
Sjoerd Fekkes woont bij De Savornin Lohmanplein. Hij ergert zich aan de wegversmallingen die ten tijde van de vorige colleges zijn ingevoerd. 'Ze hebben de Sportlaan, Segbroeklaan en Machiel Vrijenhoeklaan versmald. Stad in en stad uit, dan denk ik: je bent niet goed bezig.'

Vrijliggende fietspaden, ventweg en rotondes

Van Asten antwoordt: 'Dat is gedaan om de veiligheid te verbeteren. Daarnaast zijn er vrijliggende fietspaden aangelegd. Bewoners langs de Sportlaan hebben een ventweg gekregen, zodat ze daar hun auto kunnen parkeren. Er zijn rotondes aangelegd om doorstroming te verbeteren. De versmalling zorgt er nu voor dat je, vanaf de Lozerlaan tot aan de Houtrustbrug, één baan hebt en dus niet continu hoeft in te voegen en uit te voegen. Want we weten één ding van de snelweg: als je dat gaat doen, ontstaan juist de files.'
De Haagse afdeling van reizigersorganisatie ROVER is zeer te spreken over de mobiliteitsplannen van dit stadsbestuur. 'Het zijn zeer ambitieuze plannen. Ik ben er blij mee', zegt Arnold van der Heijden van ROVER. 'Het openbaar vervoer moet veel sneller én ondergronds, zodat we boven de grond meer ruimte te krijgen. Dat kost veel, maar dat moet bij elkaar gebracht worden.' Volgens Van der Heijden kan het stadsbestuur daarvoor aankloppen bij het Rijk en bij Brussel.

'Het roer moet echt om'

Een vertegenwoordiger van stichting Voorall, die opkomt voor mensen met een beperking, is kritischer op het college. 'Mensen met een elektrische rolstoel zijn niet welkom in de stadsbus. Ik hoop dat het college kans ziet om dat in deze periode eindelijk te veranderen.'
Volgens Van Asten klopt dat, de oude aardgasbussen zijn namelijk niet veilig genoeg om mensen in elektrische rolstoelen te vervoeren. Wel heeft hij 'goed nieuws' te melden: 'Op lijn 28 rijden al elektrische bussen die voldoende uitgerust zijn voor het vervoeren van elektrische rolstoelen, en alle elektrische bussen die de komende jaren in de dienstregeling komen, zijn ook geschikt.'

Vanuit de gemeenteraad is er ook kritiek op de plannen van dit stadsbestuur. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: 'Den Haag heeft grootste autodichtheid van Nederland. Het roer moet echt om. We moeten de wegen versmallen. Dit was pas het begin wat mij betreft. Het openbaar vervoer is traag door al die auto's. We moeten echt radicalere keuzes maken.'

Den Haag in 2030 klimaatneutraal: 'Alles voor een blije Liesbeth'

Radicale keuzes zijn ook nodig om Den Haag in 2030 klimaatneutraal te laten zijn. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, legt Van Tongeren uit. 'We hebben voor het ingenieursbureau 21 elektrische auto's aangeschaft. In 2024 gaan alle bussen elektrisch. We doen het bij onze panden en in onze bedrijfsvoering hebben we gescheiden afvalbakken.'
Ook haar collega De Mos - in 2011 nog klimaatscepticus - is duurzaam bezig, geeft hij desgevraagd toe. De Mos: 'Ik ben thuis bezig met het enkel glas te vervangen, dus daar zal Liesbeth reuze blij mee zijn. En aan het einde van het jaar mijn energierekening ook.' Van Tongeren knikt instemmend. Maar ook beleidsmatig draagt De Mos zijn steentje bij aan een beter milieu, vertelt Van Tongeren: 'Waar Richard enorm mee helpt, is het verduurzamen van sporthuizen.' Richard straalt. 'Alles voor een blije Liesbeth.'
De ambitie is verhoogd, maar eigenlijk wordt er vrij weinig gedaan om die ambitie te verwezenlijken
Robert Barker – raadslid Partij voor de Dieren
Femke Sleegers van Den Haag Fossielvrij is minder enthousiast. 'Dit college begon ontzettend goed, met de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te willen zijn in plaats van 2040. Dat is ook nodig om klimaat te redden. Maar helaas zijn de plannen nog niet zodanig dat er ook vaart in komt.' Ook vanuit de gemeenteraad klinkt er kritiek. Robert Barker van de Partij voor de Dieren: 'De ambitie is verhoogd, maar eigenlijk wordt er vrij weinig gedaan om die ambitie te verwezenlijken. Eigenlijk wordt het oude collegebeleid uitgevoerd.'

'Zonnepanelen in de schaduw door hoogbouw'

Volgens Wijkvoorzitter Jacob Snijders leeft duurzaamheid vooral bij bewoners in 'zijn wijk' Bezuidenhout. ‘Want door de hoogbouwplannen die wethouder Revis voor dit gebied heeft, komen de zonnepanelen van bewoners in de schaduw te liggen. 'Hebben we dat weer', zegt hij geërgerd.
Wethouder Revis: 'Bij alle plannen om te bouwen moet je zorgen dat je dat doet op een plek waarvan de meeste mensen zeggen: dat is de beste plek. Dat is bij de stations en op plekken die lelijk zijn. Maar natuurlijk, als je hoge gebouwen maakt, heb je schaduw en daar moeten we het met omwonenden goed over hebben.' De VVD-wethouder vreest niet dat de duurzaamheidsambitie in gevaar komt door de hoogbouw. 'Als de consequentie echt is dat een zonnepaneel in de schaduw komt te liggen, denk ik niet dat dat de grote strategische ambitie van de stad in de weg moet staan.'

Woningnood

Fractieleider Martijn Balster van de PvdA zit voor het eerst sinds decennia in de oppositiebanken en ziet de woningplannen van dit college met lede ogen aan. 'De woningen worden hoog, klein en duur. Dat is heel erg jammer.'
Revis reageert op de kritiek van de PvdA: 'De enige oplossing voor de woningnood is dat er meer woningen komen, want als je dat niet doet, blijft de stad groeien en krijg je excessen, zoals overbewoning en verloedering. Dus nieuwe woningen zijn het belangrijkst, maar tot die tijd moeten we ervoor zorgen dat mensen die echt een sociale huurwoning nodig hebben, die ook echt krijgen. Maar er moeten ook middeldure woningen komen, zodat de politieagent, leraar, verpleegster hier een woning kunnen vinden.'

Topsportstad

Den Haag probeert zich ook op de kaart te zetten als topsportstad. 'Topsport is goed voor het sportklimaat, want het is een voorbeeld voor jongeren die aan sporten gaan en het levert vaak fantastische evenementen op die veel mensen trekken', betoogt wethouder De Mos. 'Veel bezoekers hebben ook een goedgevulde beurs en die gaan dan weer centjes uitgeven aan de lokale economie. Daar word ik als wethouder economie weer erg blij van.'
Jan Raateland is teleurgesteld over het sportbeleid van de gemeente tot nu toe. 'Het afgelopen jaar is er geen enkel beleidsvoorstel  van de sport is geweest', zegt hij. 'Ook zijn er in bijvoorbeeld Laak, Ypenburg of Escamp geen of onvoldoende sportverenigingen waar kinderen kunnen sporten. Daar maak ik mij zorgen over.'

Vitale sportclubs

Ook zegt Raateland dat slechts 25 procent van de Haagse sportverenigingen 'vitaal' is. Onder vitaliteit verstaat de gemeente onder andere dat besturen van sportclubs voldoende toegerust zijn om hun taak goed uit te voeren. 'Daar moet de gemeente wat aan doen.' 
De Mos weerspreekt dat de gemeente sportclubs te weinig ondersteunt. 'We hebben in Escamp het Haags sportkwartier opgericht waar verschillende verenigingen samenwerken met de Uithof en de Sportcampus. Bewegingsparticipatie heeft in die wijk prioriteit.' 
Over de stemming in het college valt weinig te klagen, vinden de wethouders. De Mos: 'Helemaal top, dus we gaan nog even drie jaar door met z’n allen.'