Nieuw verkeersplan met lightrail naar Scheveningen en bredere fietspaden

DEN HAAG - 'Nederland gaat helemaal vastlopen.' Daarom hameren zo'n 25 verkeer- en vervoersorganisaties op maatregelen. Zij boden minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer en staatssecretaris Stientje van Veldhoven woensdag in Den Haag een Deltaplan Mobiliteit aan. ANWB-baas Frits van Bruggen is trots. 'Ik denk dat dit volstrekt uniek is.'
'De bereikbaarheid staat onder druk', legt Van Bruggen uit. Het wordt steeds drukker in Nederland en er worden de komende jaren vele tienduizenden huizen bijgebouwd. 'Dit betekent extra mensen die ook willen fietsen, wandelen, die de auto of het openbaar vervoer in willen...', vertelt de ANWB-baas. 'Het gaat helemaal vastlopen.'
Een ander issue is volgens hem de veiligheid. 'Want als we zo doorgaan, gaat het aantal zwaargewonden in Nederlandse verkeer van 20.000 naar 30.000 en wordt Nederland vervuilender in plaats van groener.'

Regionale plannen

Om iets te doen tegen het dichtslibben is een aantal plannen bedacht. Er zijn algemene verkeersplannen maar ook lokale ideeën:
  • Lightrail: HTM wil betere tramverbindingen. Sowieso vanaf het strand, via Madurodam, Den Haag Centraal, de Binckhorst naar Zoetermeer, legt HTM-directeur Jaap Bierman uit. Ook de lijn richting het zuidwesten van Den Haag moet beter.
  • Treinverbinding: De oude spoorlijn van Leiden - Den Haag - Delft - Rotterdam - Dordrecht moet verbreed worden naar vier sporen. 'Eerst moet er vaker een sprinter rijden, later kan dat een lightrail worden', zegt Bierman.
  • Fietspaden: 'Op de Binckhorst worden veel nieuwe woningen en bedrijven geplaatst, dus daar heb je een snelfietsroute nodig zodat iedereen makkelijk naar werk of school kan. Het moet een breed fietspad worden waar fietsers voorrang krijgen op ander verkeer', zegt Saskia Kluit van de Fietsersbond. Een goed idee, vindt de ANWB: 'Het aantal fietsdoden stijgt op dit moment. Er zijn de laatste tijd meer doden in het fietsverkeer dan dode automobilisten. Het gaat fout.'

Algemene ov-plannen

  • Hubs: Dat zijn ov-overstappunten aan de rand van steden, zoals station Lansingerland dat onlangs werd geopend. 'Dan ga je daar met de auto naartoe en dan stap je daar over op de elektrische fiets of neem je het openbaar vervoer richting de stad.' Op deze manier zouden de steden toegankelijk moeten worden gehouden. Ook vracht zou bij deze 'hubs' overgeheveld kunnen worden, van grote vervuilende vrachtauto's in kleinere elektrische vrachtauto's
  • Rekeningrijden: De verkeers- en vervoersorganisaties pleiten ook voor rekeningrijden, ook om alle Delta-plannen te kunnen betalen. Verkeersminister Cora van Nieuwehuizen liet eerder al weten daar niets in te zien. 'Logisch dat ze dit zegt, want dat is zo afgesproken in het regeerakkoord. Maar dit plan is geschreven voor de periode tot 2040, dus we hebben nog even', zegt Van Bruggen.

Blauwdruk

Aan het uitvoeren van al deze plannen hangt wel een flink prijskaartje. In totaal zou het gaan om een bedrag van 56 miljard voor de periode tot het jaar 2040. Dat bedrag is wel een issue, liet minister Van Nieuwenhuizen doorschemeren bij het in ontvangst nemen van het rapport. 
Ze noemt het 'uniek' dat zoveel partijen betrokken zijn bij het opstellen van dit plan, maar ze gaf meteen aan het wel een hoog bedrag is. 'We moeten het plan eerst goed bestuderen en dan samen met alle partijen kijken hoe hard die onderbouwing is en of we het eens zijn met die bedragen. We zien dat er geld bij moet in de toekomst maar het bedrag, daar moeten we nog echt naar kijken', zegt Van Nieuwenhuizen.

LEES OOK: Den Haag nieuwe filekampioen: we staan per jaar 130 uur vast