Coalitieonderhandelingen Zuid-Holland met Forum geklapt

DEN HAAG - De coalitieonderhandelingen in Zuid-Holland kunnen opnieuw beginnen. Het CDA in de provincie Zuid-Holland heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingsgesprekken voor een nieuw provinciebestuur. Ook informateur Hans Wiegel heeft gezegd ermee te stoppen. Daarmee ligt Forum voor Democratie uit de formatie, want er zijn geen andere opties meer voor een meerderheid.
Begin mei sloten Forum, VVD en CDA al een akkoord. Maar er was een extra partij nodig om een meerderheid te halen. Toen sloot ChristenUnie & SGP aan bij het gesprek. Deze partijen, die samen een fractie vormen, stapten echter uit die gesprekken omdat zij wilden dat de PvdA erbij zou komen maar die partij gaf eerder al aan niet te willen. 
Nadat ChristenUnie & SGP de onderhandelingen verliet, zei Wiegel nog dat de samenwerking tussen Forum voor Democratie, VVD en CDA goed verliep en verder zouden praten over andere varianten. Toch stopt CDA er nu mee. 

CDA: onvoldoende vertrouwen

'Wij zijn in deze informatiefase de gesprekken ingegaan om te komen tot een brede meerderheidscoalitie die recht doet aan de uitslag van de verkiezingen,' zegt fractievoorzitter Adri Bom-Lemstra van het CDA in een verklaring. 'Dit is voor ons als CDA van belang omdat we alleen op deze manier denken voldoende punten uit het verkiezingsprogramma te kunnen realiseren.'
Het CDA zegt echter dat de partij er na het opstappen van Christenunie & SGP 'onvoldoende vertrouwen' in heeft dat er een meerderheid gevonden gaat worden waarmee hun standpunten gerealiseerd kunnen worden. De optie van een minderheidscoalitie met FvD en VVD kon ook niet op steun van het CDA rekenen. 'Dit geeft voor CDA Zuid-Holland de doorslag om niet door te gaan in de besprekingen.'

Reactie Forum: 'Het is even niet meer aan ons'

Fractieleider Rob Roos van Forum voor Democratie snapt niets van de opstelling van CDA en gelooft dat er nog mogelijkheden waren voor een stabiele coalitie maar niet zonder CDA. 'Ik heb bij informateur Hans Wiegel vanmorgen aangegeven dat we alle mogelijkheden - en dan heb ik echt over alle mogelijkheden - hebben verkend en dat ik geen oplossing meer zie. Dan is de conclusie dat het nu even niet meer aan ons is.'
Toch kijkt Roos met opgeheven hoofd terug op de afgelopen maanden. 'We hebben verantwoordelijkheid getoond en er alles aan gedaan om mee te besturen. Helaas is het verantwoordelijkheidsgevoel en de bereidheid om de verkiezingsuitslag te respecteren niet bij iedereen aanwezig'.

Brief Hans Wiegel

Informateur Hans Wiegel noemt op Radio West de beslissing van CDA om zich 'zonder argumenten' terug te trekken uit de besprekingen 'bijzonder'. In een brief laat Wiegel weten dat hij na het vertrek van ChristenUnie & SGP nieuwe gesprekken zou houden met kleine fracties. 'Voordat het echter tot een bespreking is gekomen, liet de fractie van het CDA gistermiddag weten zich terug te trekken uit de besprekingen.'
'Uiteraard maakt dit mijn werk als informateur verder onmogelijk. Ik leg per heden mijn functie dus neer. Het spijt mij, maar een ander besluit is zinloos. Dank voor alle gesprekken die ik mocht voeren. ook als we het niet met elkaar eens waren, waren die open en met onderling respect', schrijft Wiegel.