Prachtige bermen, maar genieten de bijen en insecten ook?

DEN HAAG - Vallen u de bloeiende bermen ook zo op? Wij genieten ervan. Maar zijn ze wel zo goed voor insecten en bijen? Nee, dat eigenlijk (nog) niet. Dat zegt Susanne Kuijpers, plaatsvervangend directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.
Insecten en bijen hebben méér nodig dan klaprozen, raapzaad en brandnetels. Dit zijn snelgroeiers die langzaam groeiende planten, zoals orchideeën, verdringen. Snelgroeiers doen het goed op een verstoorde voedselrijke grond. Dat komt onder meer door veel maaien met zware machines. En door het achterlaten van het maaisel worden voedingsstoffen aan de bodem toegevoegd. Hoe vreemd dat ook klinkt, is dat ongunstig voor de variatie van een berm, omdat snelgroeiers zo veel meer kans krijgen en andere plantensoorten die langzamer groeien niet, zegt Kuijpers.
Bovendien moet door deze snelle groeiers de berm vaak gemaaid worden, waardoor al het voedsel voor insecten in één keer weg is, wat dus ongunstig is voor natuur en ook nog eens duur en intensief onderhoud betekent. Bermen die volledig geel kleuren van het raapzaad, wijzen dus op voedselrijkdom en een verstoorde bodem.

Laat gemaaide planten even liggen


Geschrokken van de malaise onder de insecten, past de Provincie Zuid-Holland sinds een jaar het ecologisch bermbeheer toe. Dat betekent minder maaien. Door het maaisel een paar dagen te laten liggen kunnen zaden eruit vallen en insecten eruit kruipen. Het maaisel kan daarna afgevoerd worden om de grond minder te voeden. Dan ontstaat er een echt vrolijke berm met een mix van verschillende soorten bloemen. Over een paar jaar zijn onze bermen nog rijker aan kleur, variatie, goed voor bijen, vlinders en andere insecten, aldus Kuijpers van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.