Wijkouders in Haagse Molenwijk gepresenteerd om jeugdproblemen aan te pakken

DEN HAAG - In de Haagse Molenwijk zijn vandaag dertien 'wijkouders' gepresenteerd. Dit zijn ouders die zijn opgeleid om andere ouders in de wijk te gaan helpen bij jeugdproblematiek. Het project is opgestart nadat er in 2016 een serie autobranden waren in de wijk.

In 2016 vliegt de ene na de andere auto in de brand in de Molenwijk. Een groepje jongeren uit de buurt wordt opgepakt voor de brandstichtingen. Duidelijk wordt dat er een probleem is met de jeugd in de wijk. De gemeente en politie zet in op extra preventie, maar de bewoners komen nu ook met een initiatief: de wijkouder.

De trekker van dit project is Jennet Ahbouk. Zij heeft de ouders de afgelopen maanden opgeleid tot wijkouder. Ahbouk: 'In deze wijk zijn er veel problemen met de jeugd; criminaliteit, conflicten op straat en thuis maar ook schooluitval. De wijkouders kennen de wijk en veel bewoners en kunnen voor ouders die problemen hebben met hun kinderen een makkelijk aanspreekpunt zijn.'

Culturele verschillen

Een van wijkouders is Mariama Danfakh. Volgens haar komen veel van de problemen met de jeugd door de cultuurverschillen in de multiculturele wijk. Danfakh: 'Je hebt de Nederlandse cultuur en waarden en je hebt je eigen cultuur en waarden. En dat te koppelen is af en toe echt lastig. Dat zorgt voor problemen bij de jeugd, die zitten er tussenin en zijn het 'pingpongballen'. Veel ouders weten ook niet hoe het met hun kind op school gaat of hoe ze zich op straat gedragen.'

De wijkouders hebben geen adviserende rol, maar moeten gaan optreden als een soort van vertrouwenspersoon. Jennet Ahbouk: 'De ouders van deze groep jongeren zoeken vaak uit schaamte of angst geen hulp bij de officiële jeughulpinstanties. De wijkouders zijn bedoeld om deze ouders een steuntje in de rug te geven. Op die manier zorgen de wijkouders ervoor dat in ieder geval voor het verhaal van de ouder wordt aangehoord, dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd en dat de drempel naar professionele hulpverlening wordt verlaagd, indien nodig.'

Geen mannen

Wat opvalt is dat de wijkouders alleen bestaat uit vrouwen. Mannen hebben zich niet opgegeen voor het project. En dat is jammer zegt projectleider Jennet Ahbouk. 'Ik denk dat we echt onderschatten wat voor waarde vaders hebben als het gaat om preventie van jeugdcriminaliteit en wat voor meerwaarde ze kunnen hebben als rolmodellen. Maar in de praktijk blijkt het toch lastig voor vaders om samen met moeders in één ruimte opgeleid te worden bijvoorbeeld. Mannen hebben toch een andere benadering nodig is mijn ervaring.'

 

Meer over dit onderwerp:
MOLENWIJK WIJKOUDER JEUGDPROBLEMATIEK
Deel dit artikel: