Van de hoofdredactie: Liefde voor regio, samenwerken met NOS en lokale omroepen

REGIO - Mocht het je zijn ontgaan: het stormt in medialand. Minister Slob stuurde onlangs namens het kabinet zijn visie op een toekomstbestendige publieke omroep naar de Tweede Kamer. Sindsdien is het niet meer stil en buitelen betrokkenen over elkaar heen om hun punt te maken. Nu is er bepaald meer in de wereld dan de toekomst van de omroep in dit land, maar soms is het misschien toch goed stil te staan bij hoe onder meer jouw regionale omroep het nu en straks vergaat.

Je kunt - zoals de Argentijnse schrijver Aldo Cammarota schreef - natuurlijk bescheiden blijven, in de hoop dat anderen vanzelf ontdekken hoe goed je bent. Maar het kan af en toe goed zijn te vertellen wat je doet en hoe je zelf die toekomst ziet. Zeker wanneer anderen voor het voetlicht brengen dat de regionale omroep er niet toe doet. Of alleen voor ouderen zou zijn. Dat laatste is onjuist. Op televisie bijvoorbeeld is de grootste groep kijkers tussen 18 en 44 jaar (40 procent), gevolgd door de leeftijdsgroep tussen 45 en 59 jaar (32 procent). Daarna volgt de groep tussen 60 en 75 jaar (28 procent).

Eerst terug naar de minister. Hij was onlangs te gast bij Omroep West en toonde zich niet alleen een bereidwillige vragensteller en luisteraar, maar ook een warm pleitbezorger van de regionale omroep. In zijn brief aan de Kamer zijn er op z'n minst twee zaken die er voor een regionale omroep als West uitspringen en dat warme gevoel onderschrijven. Ten eerste: Slob schrijft: 'Er wordt meer ruimte gecreëerd voor de regionale omroepen binnen de programmering van de NPO. Daarom wordt op termijn het derde net omgevormd tot een kanaal waarvan het zenderprofiel overwegend gericht is op aanbod met een regionaal karakter.' Ten tweede: de minister is onder de indruk van hoe lokale en regionale omroepen nu al samenwerken en stelt hiervoor vijftien miljoen euro extra beschikbaar voor de jaren 2019-2021.

NPO3 als 'regiozender'

Om met dat eerste te beginnen: NPO3 zou moeten worden uitgebouwd tot een tv-zender waar regionale en landelijke omroepen samen programma's maken over nieuws, cultuur en evenementen. Om zo de regionale- en lokale identiteit te versterken. Met regionale programma's die in Zeeland over Zeeland gaan en in onze regio door de kijkers van Omroep West te zien zijn. Technisch is dat goed te doen, het gaat nu om de wil dat met elkaar te realiseren. Het bereik en de impact van de regionale nieuwsvoorziening nemen toe. Waarbij het cruciaal is dat de goede samenwerking tussen NOS en regionale omroepen verder wordt versterkt. Daarvoor zijn krachtige omroepen en een sterke NOS nodig – en dat dit kan werken, valt dagelijks te zien in wat nu al op radio, televisie, web en app voorbij komt. Zo blazen we met elkaar NPO3 nieuw leven in.

Dan de lokale en regionale samenwerking. Wij zijn er hier bij Omroep West trots op dat we in onder meer DHFM (Den Haag), Unity.nu (Leiden), Studio Alphen, Bo (Bollenstreek) en de WOS (Westland) sterke lokale partners hebben. In ons Regionale Nieuws Netwerk zitten verder nog tal van kleinere lokale omroepen waarmee we informatie en verhalen delen. En elkaar versterken. Die samenwerking is, mede met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ), uitgebouwd tot een krachtig geheel. Waarbij verslaggevers van Omroep West fysiek onderdak vinden bij de lokale omroep en we zo echt samen met elkaar verhalen maken. Het maakt de journalistiek in deze regio echt beter. De minister stelt: 'Tegelijkertijd gelooft het kabinet in de kansen die verdere samenwerking tussen regionale en lokale publieke omroepen biedt voor het vergroten van de kwaliteit en professionaliteit van lokale journalistiek.' Dat is niet alleen een erkenning voor deze manier van samenwerken op inhoud, maar het betekent ook dat de kwetsbaarheid van zulke samenwerkingen wordt verlicht.

Liefde voor de regio

Want dat je er met liefde voor de regio alleen niet komt, maakte diezelfde SVDJ onlangs duidelijk. Als het rapport 'Pas op – breekbaar' iets duidelijk maakt, is het wel dat jij voor lokaal en regionaal nieuws steeds minder bronnen hebt die dat nieuws inzichtelijk en volledig maken. En dat je te midden van filterbubbels en nepnieuws soms maar moeilijk ontdekt 'hoe het echt zit'.

Alles bij elkaar is de brief van de minister veelbelovend. Er is best nog een weg te gaan (en de publieke omroepen hebben niet altijd bewezen dat pad met elkaar constructief te bewandelen, dat moet nu echt beter gaan) en intussen kun je blijven rekenen op een regionale omroep als de onze die er dagelijks staat. Met betrokken, betrouwbare en onafhankelijke journalistiek waaruit liefde voor deze regio spreekt.

Henk Ruijl, hoofdredacteur Omroep West
henk.ruijl@omroepwest.nl 

Meer over dit onderwerp:
VAN DE HOOFDREDACTIE HENK RUIJL OMROEP WEST
Deel dit artikel: