Grote bedrijven en instellingen gaan met akkoord Zuid-Hollandse economie helpen

REGIO - Bedrijven in de provincie Zuid-Holland lopen ieder jaar zo'n zes miljard euro mis omdat er te weinig goed geschoold personeel is. Om daar een eind aan te maken, hebben 66 bedrijven die hier zitten een plan bedacht. Het zogenoemde Human Capital Akkoord werd maandag ondertekend in de Rotterdamse Van Nelle-fabriek.

Met het akkoord wordt er vooral ingezet op:

  • De ontwikkeling van scholing van werknemers
  • Het begeleiden van mensen van hun huidige baan, naar een nieuwe
  • Meer banen voor mensen die niet, of in deeltijd werken
  • Het aantrekken en behouden van internationaal talent

Greenport West-Holland spreekt bijvoorbeeld af om 3.250 werkenden en tweeduizend flexwerkers te gaan scholen en vijfhonderd werklozen aan het werk te helpen.

Universiteiten en overheden

Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (denk aan Siemens, Unilever, KPN, Stedin), onderwijs (waaronder de Universiteit van Leiden, LUMC en de Technische Universiteit Delft), overheden (Provincie ZH en alle grote gemeenten) en samenwerkingsverbanden (FNV, VNO-NCW, UWV Den Haag-Leiden) ondertekenden het verdrag. Die bedrijven en instellingen uit de provincie Zuid-Holland willen vier grote problemen de kop bieden. Die vier problemen zijn:

  • Zuid-Holland kampt met een van de grootste arbeidstekorten van Nederland. In de provincie kan een op de vijf bedrijven onvoldoende gekwalificeerd personeel krijgen en kan daardoor niet groeien.
  • De arbeidsmarkt in Zuid-Holland is versnipperd en werknemers stappen niet snel over naar andere sectoren en regio’s. De veerkracht van de arbeidsmarkt neemt daardoor af doordat er te weinig werknemers naar een andere werkgever overstappen.
  • In Zuid-Holland wordt weinig gedaan om mensen die thuiszitten weer aan het werk te krijgen.
  • Er is gebrek aan organiserend vermogen en uitvoeringskracht op provinciaal niveau.

Het gaat in het akkoord dan ook niet om vage afspraken, maar om harde doelstellingen waaraan de ondertekenaars zich moeten houden. De Zuid-Hollandse economie kan namelijk met maar liefst 3,7% groeien als de knelpunten op de arbeidsmarkt worden opgelost.

LEES OOK: Bekende Leidse dierenwinkel stopt ermee na 47 jaar: ‘Ik ga in ieder geval niks met vissen doen’

 

Meer over dit onderwerp:
ZUID-HOLLAND AKKOORD ONDERTEKENING
Deel dit artikel: