Gemeenten reageren op onveilige verkeerssituaties, lees hier alle reacties

DEN HAAG - Gemeenten in de regio pakken een groot deel van de bij het Meldpunt Onveilig Verkeer gemelde verkeerssituaties aan. Dat zeggen zij in reactie op de resultaten van het door Omroep West in het leven geroepen meldpunt. Daar zijn in april ruim 1800 meldingen binnengekomen van gevaarlijke verkeerssituaties in onze regio. Op deze locaties werd bijna 10.000 keer gestemd.

'De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de verkeerssituaties die gemeld zijn aan te pakken', laat bijvoorbeeld een woordvoerder van de gemeente Delft weten. 'Voor verschillende locaties zullen verbeteringen worden meegenomen in al geplande herinrichtingen en projecten. Voor andere locaties onderzoeken we de mogelijkheden.'

Bijna 40 procent van de meldingen bij Omroep West betreft onveilige verkeerssituaties binnen 500 meter afstand van een basisschool. 'Juist rond scholen zijn jonge verkeersdeelnemers aanwezig', reageert een woordvoerder van de gemeente Leiden. De gemeente werkt samen met de basisscholen aan het veiliger maken van de directe schoolomgevingen en adviseert hen om mee te doen aan 'SCHOOL op SEEF'. 'Dit is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.' De gemeente Gouda is van plan om de komende jaren 'veilige schoolzones en –routes' aan te leggen.

Wil je weten wat de reacties van de gemeente op de onveilige verkeerssituaties bij jou in de buurt? Kijk dan op onze interactieve kaart (tekst gaat verder na de kaart). Of open de kaart in nieuw scherm.


Noot van de redactie: Krimpenerwaard en Voorschoten ontbreken op de kaart, in die gemeenten zijn geen onveilige situaties gemeld

Aanleg betere fietsroutes 

Veel gemeenten valt het op dat een groot deel van de meldingen over fietsers en fietspaden gaan. Gouda wil daarom verkeerslichten gunstiger afstellen voor fietsers. Ook Leidschendam-Voorburg zegt veel aandacht aan verkeersveiligheid voor fietsers te besteden. 'Bijvoorbeeld met de aanleg van betere verkeersveilige en comfortabele fietsroutes. Het is de bedoeling de fietsroute van Leiden naar Voorburg verder door te trekken tot station Hollands Spoor en deze te verbeteren. Denk aan het geschikter maken voor e-bikes.'

Het is de bedoeling de fietsroute van Leiden naar Voorburg verder door te trekken tot station Hollands Spoor en deze te verbeteren
Reactie Leidschendam-Voorburg

Vrijwel alle gemeenten zeggen dat verkeersveiligheid voor hen een topprioriteit is. Zij trekken dan ook veel geld uit voor de verbetering daarvan. Toch worden lang niet alle bij Omroep West gemelde verkeerssituaties aangepakt. In sommige gevallen komen de meldingen niet overeen met de eigen data van gemeenten, in andere gevallen zou er alleen sprake zijn van een 'gevoel van onveiligheid'. In de flauwe bocht op de Westkanaalweg in Nieuwkoop bijvoorbeeld heeft de afgelopen 5 jaar geen 'geregistreerd ongeval' plaatsgevonden. Maar 'subjectief wordt deze kruising wel als onveilig ervaren, voornamelijk door fietsers', aldus de gemeente.

Gedrag van verkeersdeelnemers

In veel andere gevallen zijn gemeenten afhankelijk van de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat of ProRail. Die laatste partij is verantwoordelijk voor de spoorwegovergangen, waar relatief veel ongelukken gebeuren. Bij de spoorwegovergang op de Magazijnweg in Alphen aan den Rijn vonden van 2016 tot en met 2018 zeven ongelukken plaats. De gemeente wil hier een rotonde. 'Maar er is nog geen overeenstemming met ProRail.'

Verder valt het de meeste gemeenten op dat veel meldingen gaan over het gedrag van verkeersdeelnemers. Zo wijst Leidschendam-Voorburg erop dat een ongeval niet altijd aan een locatie te wijten is. 'Per ongeluk moet je onder meer kijken naar de situatie en de toedracht. Gedrag speelt bij ongelukken - naast de omgeving en de weginrichting - een heel belangrijke rol. Veel ongelukken ontstaan door een (te) hoge rijsnelheid, het overtreden van verkeersregels of te weinig kennis van de verkeersregels.'

Meldpunt Katwijk

Een verkeersveilige weginrichting biedt 'geen garantie dat er nooit een ongeval zal plaatsvinden', aldus een woordvoerder van de gemeente Leiderdorp. 'Een oorzaak kan ook liggen in het onveilige gedrag van verkeersdeelnemers, waar helaas geen enkele verkeersmaatregel of wijziging aan de inrichting van een weg of kruising een oplossing voor kan bieden. Daarom zet het college van Leiderdorp ook in op verkeersveiligheidscampagnes om de verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers onder de aandacht te brengen. Zo organiseert de gemeente jaarlijks onder meer rijvaardigheidscursussen voor senioren en jongeren en zijn er verkeersexamens op basisscholen.

De gemeente Katwijk opende in april toevallig ook zelf een meldpunt over onveilige verkeerssituaties. Daar kwamen op de interactieve kaart ruim 900 meldingen binnen over onveilige verkeerssituaties in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De reacties bij de twee meldpunten komen volgens de gemeente overeen. Katwijk werkt aan een 'actieplan verkeersveiligheid', waarin oplossingen staan voor onveilige verkeerssituaties. Het actieplan wordt naar verwachting binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd.

LEES OOK: Dit is de gevaarlijkste kruising in onze regio, bijna tienduizend stemmen op meldpunt

Meer over dit onderwerp:
MELDPUNT ONVEILIG VERKEER
Deel dit artikel: