Gemeente Den Haag onderzoekt gevaarlijke kruispunten

Volgens ons Verkeersmeldpunt is dit de gevaarlijkste kruising (in Den Haag)
Volgens ons Verkeersmeldpunt is dit de gevaarlijkste kruising (in Den Haag) © Omroep West
DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat 'extra kritisch' kijken naar een aantal kruispunten in de stad. Dat doet Den Haag naar aanleiding van de resultaten van het Meldpunt Onveilig Verkeer van Omroep West. De meest gevaarlijke verkeerssituaties in Den Haag betreffen kruispunten en te hard rijdende auto's.
Dat komt voor de gemeente 'niet als een verrassing'. Het is al langer bekend dat op kruispunten naar verhouding veel ongelukken gebeuren. Een van de kruispunten die de gemeente opnieuw onder de loep gaat nemen, is de nummer één van het verkeersmeldpunt: de kruising tussen de Waldorpstraat en de Viaductweg in Laak. Vanwege het hoge aantal ongelukken (33 in 3 jaar tijd) en meldingen van inwoners is de kruising dit voorjaar aangepakt.
Reportage van eind april 2019 over de situatie in de Waldorpstraat (tekst gaat verder na de video):
Het aantal oversteekplaatsen voor fietsers is verminderd en de aansluiting van de Viaductweg op de Waldorpstraat is opnieuw ingericht. Fietsers steken nu vóór de aansluiting met de Viaductweg de Waldorpstraat over. Ook zijn in de Waldorpstraat verkeersdrempels aangelegd rond het kruispunt om de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is er onder het spoor tussen de Fruitweg en Waldorpstraat een 'vrijliggend tweerichtingsfietspad' aangelegd. 'Hiermee is een belangrijke aansluiting op het fietsnetwerk verbeterd', stelt de gemeente.

Wethouder gaat persoonlijk kijken

Toch is de situatie volgens de melders bij het verkeersmeldpunt van Omroep West nog altijd niet veilig. Deze signalen zijn voor de gemeente aanleiding om de nieuwe verkeerssituatie onder de loep te nemen. 'We zullen daarom als gemeente de komende maanden gaan kijken naar de opmerkingen van de gebruikers van dit kruispunt. Wethouder Van Asten heeft toegezegd er persoonlijk te gaan kijken. Ook zullen wij ter plekke observeren hoe de verkeersdeelnemers de verkeersregels in acht nemen.'
Op basis van de bevindingen zal de gemeente bekijken of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn. 'Denk aan bijvoorbeeld het aanbrengen van extra markering of bebording om een complexe verkeerssituatie, zoals op deze kruising, te verduidelijken voor alle verkeersdeelnemers.'

Ruim 1.800 meldingen

Bij Omroep West zijn in april ruim 1.800 meldingen binnengekomen van gevaarlijke verkeerssituaties in onze regio. Op deze locaties is bijna 10.000 keer gestemd. Het overgrote deel van de meldingen is afkomstig uit Den Haag of een van de randgemeenten van de stad, zoals Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.
Van de top-10 liggen slechts twee gevaarlijke verkeerssituaties niet in Den Haag: de Jasmijn in Rijswijk en in dezelfde gemeente het knooppunt waar het Haantje overgaat in het Jaagpad, kruisend met de Lange Kleiweg. Ook uit grote steden als Delft, Leiden en Zoetermeer zijn veel meldingen binnengekomen. 
» Verderop in dit artikel vind je een interactieve kaart met alle reacties van de gemeenten uit ons uitzendgebied op het meldpunt onveilig verkeer.  

Te hard rijdende auto's

De gemeente Den Haag heeft op verzoek van Omroep West uitgebreid gereageerd op de acht onveilige verkeerssituaties in de stad waarop het meest is gestemd. Ook gaat de gemeente in op een paar opvallende algemene conclusies die aan de meldingen verbonden kunnen worden.
Verkeerswethouder Robert van Asten (D66) zei al eerder dat veel onveilige verkeerssituaties volgens hem worden veroorzaakt door gedrag. Het grootste probleem zijn te hard rijdende auto's. 'Het is de afgelopen decennia gebleken dat hardrijders en wegmisbruikers een hardnekkig probleem vormen in Den Haag. Met name op regionale en stedelijke hoofdwegen blijven de klachten hierover binnendruppelen. Wij delen absoluut de zorgen van de inwoners die melding hebben gemaakt over dit onderwerp', aldus de gemeente.
Het is de afgelopen decennia gebleken dat hardrijders en wegmisbruikers een hardnekkig probleem vormen in Den Haag
Reactie gemeente Den Haag op het meldpunt

Vlotte doorstroming nodig voor hulpdiensten

Bepaalde type wegen, waaronder regionale hoofdwegen (met een snelheidslimiet van 70 km/u) en stedelijke hoofdwegen (met een snelheidslimiet van 50 km/u) worden ingericht om een 'vlotte doorstroming' van het autoverkeer mogelijk te kunnen maken. 'Dat is mede om de bereikbaarheid van Den Haag te bewaken, en omdat deze wegen ook door de hulpdiensten gebruikt worden. Al maakt dat het wel lastig om snelheid remmende maatregelen te nemen op dit soort wegen.'
De andere twee categorieën zijn de 'wijkontsluitingswegen' (met een snelheidslimiet van 50 km/u) en 'erftoegangswegen' (met een snelheidslimiet van 30 km/u). Deze wegen worden in principe alleen door bestemmingsverkeer gebruikt en zijn dus niet bedoeld om het verkeer vlot te laten doorstromen. Daarom probeert de gemeente op dit soort wegen met de inrichting hard rijden zoveel mogelijk te ontmoedigen, met bijvoorbeeld drempels, verkeersplateaus, asverschuivingen en wegversmallingen. Op de wijkontsluitingswegen wil de gemeente de snelheid op termijn terugbrengen van 50 km/u naar 30 km/u.

Gemeente kan geen flitspalen neerzetten

De gemeente heeft slechts 'beperkte invloed' op de handhaving. De politie controleert de snelheid van automobilisten en het Openbaar Ministerie beslist aan de hand van een aantal criteria waar een flitspaal komt. 'Wat de gemeente wel kan doen, is het inzetten van snelheidsdisplays langs de weg om mensen bewuster te maken van hun rijgedrag. De gemeente heeft 40 snelheidsdisplays die elke keer op een andere plek in de stad worden gezet. In totaal gaat het om 120 locaties per jaar.'
De gemeente wijst er verder op dat sommige verkeerssituaties als onveilig worden ervaren, maar dat niet per definitie zijn. 'Wanneer mensen een situatie als verkeersonveilig ervaren, letten ze beter op en minderen vaart. Daardoor is de situatie soms juist veiliger dan wanneer mensen geen onveiligheid zouden ervaren.' Ook melden veel mensen dat ze zich onveilig voelen - met name in hun eigen woonwijk - omdat er hard gereden wordt. 'Als we vervolgens meten blijkt niet altijd dat er daadwerkelijk te hard gereden wordt. Er bestaat soms dus een verschil tussen de ervaren verkeersveiligheid, en de feitelijke verkeersveiligheid.'
De gemeente heeft 40 snelheidsdisplays die elke keer op een andere plek in de stad worden gezet. In totaal gaat het om 120 locaties per jaar.
Gemeente over maatregelen voor bewustwording over rijgedrag

Gevaarlijke fietspaden

De gemeente is blij met de soms gedetailleerde meldingen bij het verkeersmeldpunt. Zo heeft 24 procent betrekking op oversteekplaatsen en onoverzichtelijke zebrapaden, bijna 20 procent op gevaarlijke fietspaden, en een kleine 6 procent op gevaarlijke rotondes. 'Dit zijn overwegend meldingen die gaan over een concrete locatie waar iets verbeterd kan worden.'
De gemeente zegt geregeld op dit soort plekken in te grijpen. 'Zo worden door heel Den Haag verkeerssituaties verbeterd naar aanleiding van meldingen die bij de wegbeheerder binnenkomen en meldingen over de openbare ruimte. Wij constateren dat inwoners ons al goed weten te vinden en dat zij als gebruiksexperts niet schromen om hun ervaringen als verkeersdeelnemers met ons te delen wanneer zij dit nodig vinden.' Den Haag is hier zeer tevreden over en zegt ook in de toekomst goed naar de Hagenaars te blijven luisteren.

Naar nul verkeersslachtoffers

Uiteindelijk moeten alle maatregelen bijdragen aan het doel van het stadsbestuur om in 2040 helemaal geen verkeersslachtoffers meer te hebben. In de afgelopen jaren vielen er nog 5 (2014), 8 (2015), 2 (2016) en 8 (2017) doden in het Haagse verkeer.
Wil je weten wat de reacties van de gemeente op de onveilige verkeerssituaties bij jou in de buurt? Kijk dan op onze interactieve kaart. Of open de kaart in nieuw scherm.
Noot van de redactie: Krimpenerwaard en Voorschoten ontbreken op de kaart, in die gemeenten zijn geen onveilige situaties gemeld

LEES OOK: Gemeenten reageren op onveilige verkeerssituaties, lees hier alle reacties