Nabestaande Parnassiamoorden wil medisch beroepsgeheim van tafel bij moordzaken

DEN HAAG - Tineke Verhagen werd in 2007 dood gevonden in de buurt van psychiatrische instelling Parnassia in Den Haag. Twaalf jaar later is haar zoon, Peter Verhagen, een petitie gestart om het medisch beroepsgeheim in moordzaken van tafel te krijgen. Peter weet zeker dat het dossier van een patiënt van Parnassia antwoorden bevat over de dood van zijn moeder, maar de kliniek weigert inzage vanwege het medisch beroepsgeheim.
'Mijn moeder is in 2007 vermoord. Ze werd gevonden in een slootje, nadat ze drie dagen vermist was', vertelt Peter Verhagen geëmotioneerd. Twaalf jaar na de dood van zijn moeder heeft hij het er nog steeds moeilijk mee. De politie gaat eerst uit van zelfdoding of een ongeluk, maar als er kort na elkaar nog drie doden vallen in de buurt van Parnassia, wordt ook de zaak van zijn moeder weer opgepakt door de politie.
Het rechercheteam vraagt een patiëntendossier op bij de Haagse GGZ-kliniek, maar Parnassia weigert inzage vanwege het medisch beroepsgeheim. In 2012 wordt het onderzoek naar de Parnassiamoorden gestaakt en overgedragen aan het coldcaseteam van de Haagse politie. 'Op dit moment ligt de zaak op de plank, omdat er geen aanwijzingen zijn die kunnen zorgen voor een heropening van de zaak', zegt een woordvoerder.

Beroepsgeheim

Parnassia laat weten volledig te hebben meegewerkt aan het politieonderzoek. 'We hebben constant een afweging gemaakt tussen de plicht om de politie bij haar onderzoek behulpzaam te zijn enerzijds en de plicht om het beroepsgeheim te bewaren aan de andere kant. Op zeker moment verzocht de politie om inzage in het dossier van een van onze patiënten. Parnassia heeft hen meegedeeld dat wij hiervoor toestemming nodig hebben. De politie liet hierop weten, dat het Openbaar Ministerie ons verbood de patiënt om toestemming te vragen.'
Volgens een woordvoerder van de GGZ-kliniek is zorgvuldig nagegaan of er gronden waren om het beroepsgeheim te doorbreken. 'De conclusie was dat dit in onvoldoende mate het geval was. Samen met de politie hebben we vervolgens de rechter ingeschakeld met het verzoek het dossier in te mogen zien. De rechter besloot uiteindelijk dat de politie het dossier van een van onze patiënten niet mocht inzien.'

Positieve reacties

'Het klopt gewoon niet', reageert Peter. 'Er staan tijden in, belangrijke gegevens, medicijngebruik, alles. Het moet stoppen, daarom ben ik een petitie gestart.' Hij reist het hele land door om aandacht te vragen voor de afschaffing van het medisch beroepsgeheim bij moordzaken. 'Ik krijg heel positieve reacties. Veel mensen zijn geschrokken van de zaken Thijs H. en Anne Faber. Privacy is goed, maar bij moord?'
Hagenaar Thijs H. wordt verdacht van drie moorden. De GGZ-kliniek in Maastricht waar hij verbleef, lichtte de politie niet in toen werd vermoed dat H. betrokken was bij twee moorden. In de zaak van de vermoorde Utrechtse studente Anne Faber, mocht haar moordenaar Michael P. op verlof, omdat zijn behandelaars zijn zedenverleden niet kenden. P. weigerde inzage in zijn dossier.

Speculeren

De handtekeningen die Peter ophaalt, gaan naar de minister. Peter wil dat die de wet aanpast. De Haagse politie is op de hoogte van de petitie en wacht het resultaat af. 'Het onderzoek is in 2012 gestaakt, omdat er geen feiten of omstandigheden waren waarop iemand als verdachte kon worden aangemerkt voor betrokkenheid bij de dood van Tineke Verhagen en de andere drie slachtoffers. Of de inhoud van het medisch dossier wel een verdachte had opgeleverd, is speculeren.'
De politie heeft Peter laten weten dat als er nieuwe aanwijzingen zijn, ze die meenemen in het onderzoek. 'Elke tip die kan leiden tot heropening is altijd welkom.' Peter Verhagen gaat voorlopig door met zijn actie. 'Niks als de waarheid moet boven tafel komen. Ik wil mijn kinderen vertellen dat we een mooie wereld hebben en dat daar alles aan gedaan wordt. Dat is wat ik wil.'