Den Haag geeft de fiets ruim baan

Het college wil de doorstroming voor fietsers verbeteren
Het college wil de doorstroming voor fietsers verbeteren © Omroep West
DEN HAAG - De fiets moet in 2040 hét vervoermiddel in Den Haag zijn. Deze ambitie heeft het Haagse stadsbestuur. Het college wil de auto in de stad terugdringen en meer ruimte geven aan de fiets. Zo moet de bereikbaarheid van Den Haag op peil blijven. Dat staat in de fietsstrategie 'Ruim baan voor de fiets' die wethouder Robert van Asten (D66) donderdag heeft gepresenteerd.
Om het doel te verwezenlijken is het volgens Van Asten nodig om te investeren in een 'comfortabel en veilig fietsnetwerk'. Daarnaast wil de wethouder nieuwe groepen verleiden om de fiets te gaan gebruiken. Ook moeten er voldoende fietsparkeerplekken zijn.
De komende vier jaar heeft het college in totaal zestig miljoen euro nodig om dit voor elkaar te krijgen. De gemeente neemt veertig miljoen euro voor zijn rekening en het andere deel van het geld zou moeten komen van andere partijen, zoals de provincie, het rijk of de metropoolregio.

Een paar opvallende punten uit de strategie:

* Er komen meer sterfietsroutes. Dat zijn fietsroutes waar de fiets prioriteit heeft op de auto.
* Den Haag gaat onderzoeken op welke drukke routes de snorfietsers naar de rijbaan kunnen. Dit zal samen gaan met de invoering van een helmplicht.
* Om de doorstroming op kruispunten te verbeteren moeten er voldoende opstelruimte en goed afgestelde verkeerslichten komen.
* Den Haag gaat verkeersstromen 'ontvlechten'. Dat betekent dat als eenvoudige doorstromingsmaatregelen geen oplossing bieden het auto- en fietsverkeer uit elkaar getrokken worden, bijvoorbeeld door een ongelijkvloerse kruising.
* Een onderzoek naar de situatie op de Grote Marktstraat in de binnenstad moet een oplossing bieden voor de combinatie van voetgangers en fietsers. Nu zitten die elkaar in de weg.
* In straten waar verkeerssoorten lastig te scheiden zijn, mogen auto’s niet harder dan dertig kilometer per uur rijden. Dat geldt voor zowel het centrum als de woonwijken.
* Op Scheveningen komen mogelijk op warme dagen pop-up fietsenstallingen.
* In de Vruchtenbuurt vindt een proef plaats met een volautomatische fietsencarrousel. Als de proef succesvol is, krijgen meer wijken zo'n carrousel.
* Bij nieuwbouwprojecten gaat Den Haag een fietsparkeernorm gebruiken. Dat betekent dat een projectontwikkelaar moet zorgen voor voldoende inpandige fietsenstallingen. Dit wordt vastgelegd in bestemmingsplannen.
* Bewoners van de wijken Laak, Zuidwest, Transvaal en de Schilderswijk fietsen te weinig. Den Haag wil dat ook hier een fietscultuur komt en gaat meer mensen enthousiast maken voor de fiets.