Subsidiekorting dreigt voor Haagse culturele instellingen die niet divers zijn

Het Laak Theater speelt FAME
Het Laak Theater speelt FAME © Laak Theater
DEN HAAG - Den Haag wil dat alle Hagenaars theaters, musea en andere cultuurinstellingen gaan bezoeken. ‘In Den Haag wonen 180 culturen, laten we dat terug zien in de theaters’, zegt verantwoordelijk cultuurwethouder Robert van Asten (D66) tijdens de presentatie van zijn plannen op het gebied van cultuur voor de komende jaren. Subsidieaanvragen door cultuurinstellingen worden hierop beoordeeld.
Onder de noemer 'Een zee aan mogelijkheden' is donderdag het beleidsplan voor de periode 2021-2024 gepresenteerd. Het publiek en personeel in de cultuursector moeten een duidelijke afspiegeling van de stad zijn, staat in de plannen. Nu is dat niet het geval, stelt de gemeente. Het verschil in theaterbezoek tussen mensen met en zonder migratieachtergrond blijkt het grootst.
Slechts de helft van de culturele aanbieders in Den Haag heeft een visie over culturele diversiteit en het bereiken van grote groepen mensen. Bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor de nieuwe periode weegt sterk mee of voldoende ingezet is op deze onderwerpen. Is dat niet het geval dan kan een negatief advies volgen op de subsidieaanvraag.

Cultuur op school


Een ander speerpunt van de gemeente Den Haag is cultuur op school. De gemeente investeert fors in cultuureducatie en -onderwijs. Het budget dat de gemeente in de periode 2021-2024 voor kunst en cultuur beschikbaar heeft, is jaarlijks ruim 56 miljoen euro. 'Dat is per jaar een miljoen euro meer dan de voorgaande periode', aldus een trotse wethouder.
De gemeente zet verder in op verdere culturele ontwikkeling van onder andere het Museumkwartier, met de voorgenomen verkoop van de Amerikaanse ambassade en de verhuizing van het Eschermuseum. Ook het Central Innovation District (CID), en dan met name de Binckhorst, krijgt veel aandacht. In dat deel van Den Haag zijn veel creatieve bedrijven en broedplaatsen gevestigd die een belangrijke bijdrage leveren aan het kunst- en cultuurklimaat van de stad. De gemeenteraad praat op 18 juli over het beleidsplan.