Coalitie wil prostitutie Den Haag verplaatsen, maar lukt het ook?

Ramen in de Haagse Doubletstraat
Ramen in de Haagse Doubletstraat © Omroep West
DEN HAAG - Het Haagse stadsbestuur wil deze collegeperiode beginnen met de verplaatsing van de raamprostitutie in de Doubletstraat en de Geleenstraat naar een nieuwe locatie vlakbij het Schenkviaduct. Een eerder onderzoek wees uit dat verplaatsing niet haalbaar is. Toch onderneemt het college een nieuwe poging. Inmiddels hebben verschillende geïnteresseerde marktpartijen zich bij de gemeente Den Haag gemeld omdat ze willen investeren in het project.
Woensdagavond houdt een commissie van de gemeenteraad een werkbespreking over de mogelijke verhuizing van de raamprostitutie. Bewoners, belangenvertegenwoordigers van de sekswerkers, wetenschappers en ontwikkelaars komen naar het stadhuis om aan de raadsleden te laten weten welke voor- en nadelen zij zien bij de verplaatsing.
Aanleiding is de ambitie van het college van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks, om eindelijk een stap te zetten in het hoofdpijndossier 'Doubletstraat en Geleenstraat'. Vooral de raamprostitutie in de Doubletstraat veroorzaakt overlast, zeggen bewoners. Bovendien is er 'achter de ramen' soms sprake van misstanden zoals uitbuiting, mensenhandel en mishandeling.

Politiek praat al jaren over verhuizen

Hier wil de politiek al jarenlang een oplossing voor. In 2015 liet toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen drie oplossingen onderzoeken: het versneld sluiten van ramen door strengere controles op misstanden, een uitsterfbeleid voeren waarbij de gemeente geen nieuwe exploitatievergunningen meer uitgeeft en de verhuizing van de raamprostitutie naar een andere plek.
Alle varianten werden toen als 'niet haalbaar' gekwalificeerd. Ook verplaatsing zou vanwege de economische crisis die toen gaande was niet mogelijk zijn omdat marktpartijen hier geen geld in wilden steken. Bovendien stonden de raamexploitanten niet te juichen bij het idee van een verhuizing. En de seksondernemers uitkopen, loopt in de miljoenen euro’s. De optie om hen te dwingen naar een andere plek te gaan, was ook niet mogelijk want de raamexploitanten hebben keurig een vergunning.

Nog een poging

Toch gaat het huidige college nog een keer proberen om de raamprostitutie in zijn geheel te verplaatsen. De bedoeling is dat sekswerkers verhuizen naar de 'Sporendriehoek', een plek vlakbij het Schenkviaduct ten noorden van de Lekstraat. Tegelijkertijd moet er een plan komen voor de ontwikkeling van de Doubletstraat en de Geleenstraat zodra de ramen zijn verhuisd.
De gemeente wil dat de verplaatsing vanuit een particulier initiatief wordt geregeld. Het stadsbestuur maakt samen met een investeerder een plan, maar steekt zelf geen geld in het project. 'De gemeente zal dus zelf geen ramen uitkopen maar met initiatiefnemers een sluitende businesscase uitwerken', staat in het coalitieakkoord.

'Partijen melden zich'

Verschillende partijen hebben zich de afgelopen maanden bij de gemeente gemeld, schrijven de wethouders Boudewijn Revis (VVD) en Kavita Parbhudayal (VVD) eind maart van dit jaar aan de gemeenteraad. Reden voor de partijen om hun vinger op te steken is volgens de wethouders onder meer de afspraak in het coalitieakkoord. Maar het stadsbestuur voert alleen 'verkennende gesprekken' met de partijen en maakt nog geen afspraken met hen.
Voor het college overgaat tot verplaatsing wordt namelijk eerst een uitgebreid onderzoek gedaan, waarin de gesprekken met de marktpartijen ook worden meegenomen. Uit dat onderzoek moet onder meer blijken of de situatie voor de sekswerkers daadwerkelijk verbetert, de nieuwe locatie geschikt is voor raamprostitutie, er marktpartijen zijn die serieus willen investeren en of de plannen juridisch mogelijk zijn. Na de zomer moeten de uitkomsten van dit onderzoek klaar zijn. Vooruitlopend daarop laten betrokkenen en deskundigen aan de gemeenteraad alvast weten hoe zij over de plannen denken tijdens de werkbespreking van woensdagavond. 

LEES OOK: 'Er kwam een heel leger binnen': Exploitant ramen Geleenstraat strijdt tegen 'onterechte sluiting'