Verhuizing Haagse raamprostitutie brengt risico's met zich mee, zeggen belangenorganisaties

Een raamprostituee
Een raamprostituee © ANP
DEN HAAG - Er kleven risico’s aan de verplaatsing van de raamprostitutie uit de Doubletstraat en de Geleenstraat in Den Haag naar een nieuwe locatie. Dat zeggen belangenorganisaties van sekswerkers. Ze waarschuwen ervoor dat zij uit beeld kunnen verdwijnen als de ramen gesloten worden, zonder dat er een goede nieuwe plek is.
Het college wil de raamprostitutie uit de Doubletstraat en de Geleenstraat verplaatsen. Vooral de omwonenden van de Doubletstraat ervaren overlast. Bovendien is er soms sprake van uitbuiting, mensenhandel en mishandeling.
Het college onderzoekt daarom of de raamprostitutie kan verhuizen naar een nieuwe locatie, vlakbij het Schenkviaduct. De werksituatie van de sekswerkers moet daar verbeteren en er moet voldoende toezicht zijn. De gemeente gaat niet zelf ramen uitkopen maar laat het initiatief aan de markt. De gemeente zal samen met marktpartijen 'een sluitende businesscase' opstellen. Tegelijkertijd moet er een plan komen om de Doubletstraat en de Geleenstraat te ontwikkelen zodra de ramen zijn verplaatst.

Werkbespreking

Woensdagavond hield de Haagse gemeenteraad een werkbespreking over de verhuizing. Bewoners, welzijnswerkers, belangenorganisaties en wetenschappers vertelden aan de raad hoe zij denken over de verplaatsing.
Welzijnswerkers en organisaties die opkomen voor de belangen van de sekswerkers zijn niet direct tegen verplaatsing, maar waarschuwen wel voor de risico's. 'Het is essentieel dat er eerst een nieuwe plek is voordat de ramen gesloten worden', zei Maria Scali van belangenorganisatie SHOP. 'Anders verdwijnen de vrouwen van de radar en kunnen ze terecht komen in de illegale prostitutie.'

Vrije keuze

Ook vindt Scali dat sekswerkers betrokken moeten worden bij de plannen. 'Benader de sekswerkers alsof het gewone werknemers zijn en niet alleen vanuit welzijn. Ze kiezen er vaak zelf voor.'
Belangenvereniging PROUD heeft twijfels bij een verplaatsing. Volgens bestuurslid Roos Mauer zijn er in Nederland geen goede voorbeelden van succesvolle verhuizingen. 'Uiteindelijk betekent verplaatsing meestal dat het aantal raamexploitatievergunningen terug is gebracht. Er wordt in Nederland een repressief beleid gevoerd. Dat klinkt naar maar het is wel zo. Wij hopen dat Den Haag de eerste gemeente zal zijn die sekswerkers daadwerkelijk betrekt bij de verplaatsing.'

'De raamprostitutie hoort bij onze wijk'

Bewoners uit Bezuidenhout vrezen overlast als de raamprostitutie naar het Schenkviaduct komt. 'Wij willen niet het afvoerputje van Den Haag worden', zei Jacob Snijders van wijkberaad Bezuidenhout. 'We willen juist mee in de vaart der volkeren van het Central Innovation District.' Het CID is een groot nieuwbouwproject rond Den Haag Hollands Spoor.
An Verwaal uit de Rivierenbuurt ziet een mogelijk vertrek van de raamprostitutie uit de Geleenstraat met lede ogen aan. 'De raamprostitutie hoort bij onze wijk', zei ze. 'En er is voldoende toezicht op de dames. Daar hoeven de ramen niet voor te verhuizen. En wij hebben geen overlast. Het gaat projectontwikkelaars en de gemeente alleen maar om de poen. Ze willen dure woningen bouwen als de raamprostitutie verdwijnt.'

Asociaal rijgedrag

Tom Verlaat van bewonersorganisatie Rivierenbuurt denkt daar anders over. Volgens hem hebben direct omwonenden wel degelijk last van de Geleenstraat. 'Er is bijzonder veel overlast van verkeer', zei hij. 'De afgelopen jaren is er een grote toename van auto's en motoren met grote sportuitlaten en asociaal rijgedrag. Ook hebben we last van drugshandelaren,illegale straatprostitutie en het stigma dat ervoor zorgt dat ontwikkelingen in de Rivierenbuurt niet van de grond komen.' 
Het college verwacht dat het onderzoek naar de verplaatsing na de zomer klaar is.