Den Haag gaat vermenging boven- en onderwereld aanpakken

Politie rolt een hennepkwekerij op
Politie rolt een hennepkwekerij op (Archieffoto) © Politie Den Haag
DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat ondermijnende criminaliteit scherper in beeld brengen. Ondermijning is een vorm van misdaad waarbij de onderwereld de bovenwereld misbruikt voor criminele activiteiten. Een initiatiefvoorstel van D66 waarin de nieuwe aanpak is geregeld, kreeg donderdagavond steun van de gemeenteraad.
Een winkelstraat waar meerdere belwinkels zitten, een straat waar op elke hoek een kapper zit of een autogarage waar nooit een auto wordt gerepareerd. Dat kan niet kloppen. Achter de deuren van deze legale ondernemingen, vinden soms illegale praktijken plaats zoals het witwassen van geld of het kweken van wiet.
D66 wil een halt toeroepen aan deze vorm van criminaliteit. 'Onze stad kent gelukkig voornamelijk inwoners die hard werken om hun geld op een eerlijke manier te verdienen', zei fractievoorzitter Hanneke van der Werf. 'Helaas krijgen we steeds meer signalen dat criminelen op een slimme manier de dienst uitmaken en illegaal hun geld verdienen. Ze creëren daarmee oneerlijke concurrentie voor anderen. Ook leveren de schimmige praktijken overlast op en kan het leiden tot uitbuiting van mensen.'

Focusgebied aanwijzen

De partij heeft in een initiatiefvoorstel een nieuwe aanpak voor ondermijning beschreven die uit drie stappen bestaat. Ten eerste moet de gemeente een focusgebied aanwijzen waar aanwijzingen of vermoedens zijn van ondermijning. In dit gebied gaat de gemeente actief informatie verzamelen om illegale praktijken op te sporen.
Deze informatie moet gekoppeld worden aan de gegevens die andere instanties zoals de politie, de belastingdienst of de inspectie Sociale Zaken hebben. Dat moet antwoord geven op vragen als: wie bezitten de panden, wat voor ondernemingen zijn er gevestigd, is de omzet verklaarbaar en strookt dit met de belastingaangifte?

Signalen afgeven

Ook is het volgens D66 van groot belang dat bewoners en ondernemers bij de gemeente melden als ze iets verdacht vinden. 'Een buurtbewoner kan bijvoorbeeld opmerken dat er nooit een klant bij een winkel te zien is, terwijl de verzamelde data toont dat de omzet wel erg hoog is', zei Van der Werf. 'Dat kan duiden op misstanden.'
Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag vindt het initiatiefvoorstel een verrijking van de huidige aanpak. 'Als college, en ook binnen de Haagse driehoek met politie en het Openbaar Ministerie, zetten we steeds meer in op ondermijning. Dat doen we omdat het een negatief effect heeft op onze wijken en buurten. Het tast de leefbaarheid en veiligheid in wijken aan en dat willen we niet', aldus Krikke.

Handhavers getraind

Krikke is te spreken over de gemeentelijke informatiepositie door informatie van verschillende instanties te koppelen. 'Dat is een voortdurende uitdaging, want met betere informatie kunnen we beter ingrijpen', zei ze. 'Sinds kort worden bijvoorbeeld gemeentelijke handhavers getraind om signalen van ondermijning te herkennen. Maar meer is nodig. Het informatieknooppunt dat de gemeente gaat opzetten met extra mankracht is een goeie toevoeging.'
Daarnaast gaat de burgemeester bekijken of de app 'Meld een Vermoeden', die de Haagse Pandbrigade gebruikt voor meldingen van woningfraude of onjuiste adresgegevens, breder ingezet kan worden. 'Wij kijken of ook professionals signalen van ondermijning kunnen melden. Daarbij onderzoeken we verder of de app van waarde kan zijn om signalen van bijvoorbeeld huiselijk geweld te melden.'

Onheuse bejegening

Islam Democraten stemde tegen het voorstel. De partij vreest dat eerlijke ondernemers de dupe worden. 'Het Haags Economisch Interventieteam doet nu ook al vaak controles. Wij krijgen klachten van ondernemers over onheuse bejegening', zei fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya. 'Eerlijke ondernemers worden gecriminaliseerd.'
Maar volgens D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf is dat niet het geval. 'Ons voorstel gaat niet over controles maar over het aan elkaar knopen van informatie.' Ook de Haagse Stadspartij en Nida stemden tegen. In 2020 start de gemeente met de nieuwe aanpak.

LEES OOK: Aantal opgerolde hennepkwekerijen blijft dalen, kwart minder tips