Alphen bezuinigt: minder geld naar nieuwbouw basisscholen en citymarketing

Liesbeth Spies
Liesbeth Spies © gemeente Alphen aan den Rijn
DEN HAAG - De 2 miljoen euro die de gemeente Alphen had aangekondigd per direct te willen gaan bezuinigen om tot een sluitende begroting te komen, gaat door. Daar heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn donderdagavond mee ingestemd tijdens de kadernotavergadering.
Alphen moet bezuinigen omdat de bouwkosten van lopende projecten stijgen en er vanuit het Rijk minder geld overgemaakt wordt naar Alphen. De gemeente gaat 1 miljoen euro korten op inhuur binnen de ambtelijke organisatie, 500.000 euro op de nieuwbouw van basisscholen, 250.000 euro op de economische cofinancieringsregeling LEF en 250.000 euro op citymarketing.
Later dit jaar gaat de gemeenteraad met het college debatteren over lange termijn bezuinigingen. Want er moet nog eens vijf miljoen euro bezuinigd worden om ook op lange termijn een structureel sluitende begroting te houden en om nieuw beleid uit te kunnen voeren. Opties om dat te halen zijn: minder vaak maaien van openbaar groen, gemeentelijk vastgoed verkopen  het afvalbrengstation een dag sluiten.

OZB-belasting

En wellicht blijft het niet bij die zeven miljoen. Door veranderende wetgeving mogen gemeenten de precarioheffing over een aantal jaren niet meer doorbelasten aan kabel- en leidingbedrijven. Het is niet uitgesloten dat de OZB-belasting in Alphen omhoog gaat om dat tekort van circa vier miljoen euro op te vangen.?