'Minister moet ingrijpen bij hindoeschool'

Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag
Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag © Omroep West
DEN HAAG - De Inspectie van het Onderwijs vindt dat de minister van Onderwijs moet ingrijpen op de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag. Volgens de Inspectie is er op drie terreinen sprake van wanbeheer, maar die instantie heeft er geen vertrouwen in dat de leiding van de school daar verandering in brengt. Dat is de belangrijkste conclusie van een donderdag door de Inspectie gepubliceerd rapport over de Haagse school.
De school wilde die publicatie tegenhouden, maar dat heeft de rechter afgewezen. Die rechter wees ook een zelfde eis af van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Ook daar wil de Inspectie dat de minister ingrijpt.
Er is van alles mis op de Haagse hindoeschool: de kwaliteit van het onderwijs schiet tekort, leerlingen en personeel voelen zich onveilig en bestuurlijk is het een bende. De afgetreden voorzitter (Lekhram G.) bleef tot afgelopen maart aan als directeur bedrijfsvoering. Ook de raad van toezicht liet hem zijn gang gaan. Het personeel werd geïntimideerd om geld af te dragen voor leerlingenvervoer en onderwijsgeld werd niet alleen aan onderwijs besteed. Volgens de Inspectie is er 121.357 euro illegaal aan personeelsuitgaven besteed. De Inspectie wil dat geld terug van de school.

School blijft fouten maken

De Inspectie concludeert dat eerder ingrijpen niet heeft geholpen. Oude fouten van tien jaar geleden blijken nog steeds te worden gemaakt, aldus de Inspectie, ook al zijn er toen wel maatregelen genomen. Volgens de Inspectie hadden deze maatregelen op lange termijn geen zin.
Nadat de toemalige voorzitter van de school in 2011 vertrok kwam er een raad van toezicht. De situatie op de school is toen tijdelijk veranderd. Maar de Inspectie ontdekt tijdens het nieuwe onderzoek nu dat ook dit bestuur zijn werk niet goed doet. 'Dat heeft invloed op de kwaliteit van het onderwijs.' Daar wordt ook totaal niet op gelet, concludeert de Inspectie.

Leraren onder druk gezet

Het bestuur grijpt niet in bij dingen die misgaan op de school, zoals het lesgeven door onbevoegde docenten die G. uit Suriname haalde. Ook zijn de lessen van de onderbouw bedroevend slecht, schrijft de Inspectie. De raad van toezicht houdt daar volgens het rapport totaal geen toezicht op.
Bovendien voelen leraren zich op de school structureel onveilig. Leraren 'durven zich niet te melden bij een vertrouwenspersoon of het bestuur als zij klachten hebben, maar richten zich tot de Inspectie'. Bijvoorbeeld als het gaat om de drie procent van het salaris dat zij af moesten staan voor het leerlingenvervoer. 'Leraren melden desondanks dat zij onder druk zijn gezet om hiervoor bij hun aanstelling te tekenen, dat ze nog steeds onder druk worden gezet om die afdracht te doen. Het weigeren kan consequenties voor hen hebben.'

G. sjoemelt met geld

In de derde plaats gaat het bestuur slecht om met het geld van de school. Niet alle inkomsten worden goed ingeboekt, en sommige uitgaven zijn zelfs illegaal. Zo is er in 2016, 2017 en 2018 volgens de Inspectie illegaal geld uitgegeven aan busvervoer van leerlingen. Ook heeft de school geld overgemaakt naar iemand die niet eens op de school werkt.
Maar er zijn meer geldzaken niet op orde zoals de financiële stromen tussen de VAHON-school, de Stichting Ondersteuning Leerlingen VAHON (die het leerlingenvervoer regelt) en de Stichting APNA Kinderopvang Den Haag (die van de VAHON lokalen huurt). Die financiële administratie is onduidelijk, inkomsten worden niet correct geboekt en uitgaven niet of niet goed verantwoord, schrijft de Inspectie. De adviseur van het bestuur, G., is helemaal niet bevoegd en mag eigenlijk niets met geld doen, maar hij blijkt wel namens de VAHON contracten te tekenen.

Minister moet ingrijpen

Gezien alles wat er is gebeurd op de school, heeft de Inspectie er geen vertrouwen in dat het VAHON-bestuur op korte termijn alles oplost. Daarom geeft de Inspectie in het rapport alleen aan wat er mis is en komt die niet met eisen voor de school om het op te lossen. Daarnaast onderzoekt de Inspectie of al het geld dat onterecht was uitgegeven kan worden teruggehaald.
'In plaats daarvan adviseren we de minister om gebruik te maken van zijn aanwijzingsbevoegdheid. Op een later moment wordt het bestuur geïnformeerd over het vervolg.'

Reactie school: geen recht aan maatregelen

De Inspectie heeft in haar rapport ook de zienswijze van VAHON al opgenomen, het rapport dat de school dus via de rechter probeerde uit de publiciteit te houden. Daarin schrijft de school dat de Inspectie volgens VAHON 'onrechtmatig handelt' als ze het rapport publiceert omdat het '(deels) onvolledig, onjuist, tendentieus en suggestief' is.
De Algemene Hindoe Basisschool en het schoolbestuur VAHON worden vertegenwoordigd door de huidige interim directeur Edu Dumasy. Na overleg met de raad van toezicht laat hij het vandaag bij een schriftelijke reactie: 'De Vahon respecteert het besluit van de rechter, maar blijft van mening dat het rapport van Onderwijsinspectie geen recht doet aan de recente maatregelen en ontwikkelingen binnen de school.'

Minister moet ingrijpen

Gezien