Huize Ivicke in Wassenaar 'een van de meest bedreigde monumenten van Europa'

WASSENAAR - Het verwaarloosde Huize Ivicke in Wassenaar moet geplaatst worden op de lijst van zeven meest bedreigde monumenten van Europa. Dat vindt de Erfgoedvereniging Heemschut. 'Dit is in Nederland hét voorbeeld van een bewust verwaarloosd monument', zegt directeur Karel Loeff.
Huize Ivicke staat al jaren te verkrotten. Eigenaar Ronnie van der Putte heeft er geen plannen voor en doet er niets mee, ondanks aanschrijvingen van de gemeente Wassenaar. De gemeente is inmiddels ook een juridische procedure gestart om Van der Putte te dwingen om het pand te onderhouden. Maar een woordvoerder zegt dat dat een heel moeizaam proces is, wat erg lang duurt en kostbaar is. 'De mogelijkheden die de wet biedt aan de eigenaar, staan op gespannen voet met de urgentie om op zo kort mogelijke termijn instandhoudingsmaatregelen te nemen', schrijft burgemeester Koen in een brief aan de Erfgoedvereniging.
'Wat ons daarbij grote zorgen baart is dat de eigenaar er vooralsnog geen blijk van geeft daadwerkelijk actie te willen ondernemen om verder verval van de monumentale waarden te voorkomen', gaat Koen verder in de brief. Met andere woorden: het lijkt de gemeente voorlopig niet te lukken om via juridische weg eigenaar Van der Putte ertoe te bewegen het pand op te knappen, terwijl het wel steeds verder vervalt. Daar komt bij dat het een heel complexe en vrij unieke zaak is. Anders gezegd: de gemeente kan niet terugvallen op eerdere rechtszaken die over vergelijkbaar gevallen zijn gevoerd.

'Het monument wordt gegijzeld'

Directeur Karel Loeff van de Erfgoedvereniging maakt zich ook grote zorgen over het pand: 'Het probleem is dat we niet weten wat de eigenaar wil. Hij heeft het monument gegijzeld.' Als Huize Ivicke daadwerkelijk op de Europese lijst van Europe Nostra wordt geplaatst betekent dat niet dat Van der Putte een zak geld krijgt om het pand op te knappen. 'Er is dan wel geld en kennis vanuit Europa beschikbaar voor de gemeente om Van der Putte te bewegen iets te gaan doen.'
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de aanmelding van Huize Ivicke voor de die Europese lijst. Volgend voorjaar wordt dan duidelijk of het monument in Wassenaar daadwerkelijk wordt geplaatst op de lijst van de zeven meest bedreigde monumenten van Europa. Het is in ieder geval de enige aanmelding vanuit Nederland die door de Erfgoedvereniging Heemschut wordt gedaan.

LEES OOK: