Westlandse raad kan moslimschool nog flink dwarszitten

Leerlingen op een islamitische basisschool
Leerlingen op een islamitische basisschool © ANP
WESTLAND - Het kan nog lastig worden voor de islamitische scholengemeenschap Yunus Emre om daadwerkelijk voet aan de grond te krijgen in Westland. Niet alleen gaat de gemeenteraad in meerderheid het besluit van onderwijsminister Arie Slob bij de Raad van State aanvechten, ook kan de raad nog moeilijk doen bij de toewijzing of goedkeuring van een locatie.
Nu de islamitische basisschool in het Plan van Scholen is opgenomen, moet de gemeente betalen voor een schoolgebouw, het eerste schoolmeubilair en het eerste lesmateriaal. Hiervoor moet stichting Yunus Emre vóór 1 maart 2020 een huisvestingsaanvraag indienen. Deze huisvestingsaanvraag wordt getoetst en voor 31 december volgend jaar moet de gemeente een besluit nemen over deze aanvraag. Het huisvestingsprogramma en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, waarin de aanvraag is opgenomen, moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad, die wederom een spaak in het wiel van de school kan steken.
In de tussentijd wordt het besluit van minister Slob om Yunus Emre op te nemen in het Plan van Scholen bij het hoogste bestuursrechtsorgaan aangevochten. Volgens Westland Verstandig-fractieleider Peter Duijsens zijn er enkele punten waarmee hij denkt dat de meerderheid van de gemeenteraad zijn gelijk kan halen bij de Raad van State.

Taakverwaarlozing

Zijn belangrijkste punt: de taakverwaarlozing van de gemeenteraad. Tot nog toe is het zelden voorgekomen dat een minister vanwege 'taakverwaarlozing' van de gemeenteraad zelf een besluit heeft genomen. Op het terrein van scholen is dat zelfs nog nooit gebeurd. Duijsens, in het dagelijks leven advocaat, denkt dan ook dat dit de weg vrijmaakt om je af te vragen of de raad zijn taak daadwerkelijk verwaarloosd heeft, want er is geen vergelijkingsmateriaal.
Duijsens hoopt dat de griffier namens de raad rond 12 augustus een zogeheten beroepschrift kan indienen en om en nabij 4 september de motivatie daaraan kan toevoegen. Onderwijswethouder Ben van der Stee wacht de uitspraak van de Raad van State in die procedure af.

LEES OOK: Gemeenteraad Westland opnieuw tegen minister in vanwege moslimschool