Wethouder De Mos: 'Geld voor promotie Haagse Markt'

© Omroep West
DEN HAAG - Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) belooft de marktondernemers op de Haagse Markt 'op enigerlei wijze te compenseren'. Dat schrijft hij in een brief die hij dinsdag aan de marktondernemers heeft gestuurd. Hij wil geld uittrekken voor betere promotie, zodat de Haagse Markt meer bezoekers gaat trekken. Uit de brief wordt duidelijk dat de gemeente de individuele marktondernemers niet financieel zal compenseren.
Aanleiding voor de brief van de wethouder is de uitkomst van een rapport van de Rekenkamer Den Haag over de tarieven op de Haagse Markt. Uit het onderzoek blijkt dat de marktondernemers sinds de herinrichting van de Haagse Markt in 2016, te veel geld aan de gemeente hebben betaald. De tarieven waren hoger dan met de raad en de ondernemers was afgesproken en de gemeente bracht onterechte kosten in rekening.
Jaarlijks betaalden de marktondernemers in totaal ruim een half miljoen euro te veel, staat in het rapport. De vier marktverenigingen van de Haagse Markt hebben dinsdag aangegeven naar de rechter te zullen stappen, om het teveel betaalde geld terug te krijgen van de gemeente.

'Herberekening tarieven en compenseren fouten'

In de brief aan de ondernemers rept De Mos niet over een financiële compensatie voor de marktondernemers. Wel wil hij direct aan de slag om de ondernemers op andere manieren te helpen. Hij stelt in de brief dat hij de twee belangrijkste aanbevelingen van de Rekenkamer overneemt: de herberekening van de tarieven en het op enigerlei wijze compenseren van fouten uit het verleden.
'Er komt een transparante herberekening en vaststelling van de tarieven door de gemeenteraad', schrijft hij. 'De raad beslist daarover in oktober. En mocht uit de herberekening - die wij samen met u maken blijken dat u teveel heeft betaald, dan nemen wij een tariefsverlaging mee in het nieuwe raadsvoorstel tarieven dat ik na de zomer nog aan de raad voorleg. Vlak na mijn aanstelling tot wethouder heb ik er met een voorstel aan de raad al voor gezorgd dat de tarieven voor 2019 zijn bevroren.' 

'Duidelijke toekomstvisie'

Verder schrijft De Mos dat hij veranderingen wil doorzetten maar dat hij daar tijd voor nodig heeft. 'Maar als wethouder heb ik een duidelijke toekomstvisie: ik doe ik het liever in een keer goed, dan hap snap. Ik wil samen met u allen een mooie, toekomstbestendige markt neerzetten.'
De Mos gaat zich vooral richten op het op de kaart zetten van de Haagse Markt. 'Met een actieve en positieve promotie van de markt', schrijft hij. 'Om zo meer mensen naar de markt te trekken. Mensen die langer blijven, meer geld uitgeven en graag terugkomen. Zodat u meer gaat verdienen. Daar trekken wij 'geoormerkt geld' voor uit. Zodat de koopman ziet, dat het college meer mensen naar de markt wil trekken.'

Schakel tussen ondernemers en gemeente

Daarnaast komt er een commercieel manager die de schakel moet worden tussen de ondernemers en de gemeente, wordt de markt aantrekkelijker gemaakt en krijgt het marktkantoor een nieuwe, VVV-achtige functie waarbij zowel ondernemers als bezoekers informatie kan krijgen. Na de zomer bekijkt De Mos welke mogelijkheden er zijn om de markt te privatiseren. Volgende week gaat wethouder De Mos naar de Haagse Markt om met de ondernemers te praten.

LEES OOK: Marktkooplui blij met rapport rekenkamer