Explosieve stijging aantal dakloze gezinnen in Den Haag

Een daklozenopvang in Den Haag.
Een daklozenopvang in Den Haag. © Omroep West
DEN HAAG - Het aantal gezinnen dat in Den Haag dakloos is of dreigt te raken, is sinds 2015 enorm toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Den Haag. De gezinsopvang zit helemaal vol, waardoor er steeds vaker een beroep moet worden gedaan op hotelruimte. Ook het aantal individuele daklozen blijft toenemen.
Dat schrijft wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) van Den Haag aan de gemeenteraad. In 2015 deden nog 172 gezinnen een beroep op de maatschappelijke opvang. In 2018 waren dat er al 292 en in het eerste kwartaal van 2019 hebben zich al 91 gezinnen gemeld bij de opvang die dakloos zijn of dat op korte termijn verwachten te worden. 'Als deze trend zich voortzet komen we dit jaar uit rond de 350 aanmeldingen', staat in de raadsbrief. 'Hier is dus een explosieve stijging.'
De wethouder bevestigt met de groei van het aantal gezinnen in de noodopvang het beeld dat de gemeente al langer heeft, namelijk dat de doelgroep van de noodopvang verandert. 'Dak- en thuislozen zijn niet alleen, of in hoofdzaak zwervers of verslaafden: het kan u of mij ook overkomen', schrijft Van Alphen.

Nachtopvang

Ook het aantal individuele dak- en thuislozen stijgt. Dat blijkt onder meer uit het aantal verstrekte nachtopvangpassen aan unieke cliënten. Dat waren er 767 in 2015 en in 2018 is dat aantal gestegen naar 1062. Ook in 2019 blijft dit aantal stijgen. 'Ook maken mensen steeds langer gebruik van de opvang. Dat kunnen we zien aan het aantal passen dat drie of meer keren is verlengd.'
Dit geeft volgens de gemeente aan dat de opvang dichtslibt. 'Niet per se vanwege de zwaarte van de problematiek, al speelt in sommige gevallen dat ook een rol, maar in de eerste plaats omdat er nog steeds te weinig uitstroommogelijkheden zijn waardoor mensen langer in de noodopvang blijven dan strikt genomen noodzakelijk.' Dat komt vooral omdat er een tekort is aan sociale woningen.

Grote stappen

Ondanks deze cijfers, vindt Van Alphen dat het college grote stappen heeft gezet om de opvang en begeleiding van het groeiende aantal dak- en thuislozen te verbeteren. De wethouder lanceerde eind vorig jaar het 'Tien Punten Plan Maatschappelijke Opvang' waarin actiepunten staan om dit voor elkaar te krijgen.
Het afgelopen jaar zijn er bijvoorbeeld 86 extra opvangplekken bijgekomen. Bovendien is de opvang vaker kleinschalig en levert de gemeente maatwerk. Daardoor is de kwaliteit van de opvang verbeterd, vindt Van Alphen. Daarnaast is de opvanglocatie aan de Zilverstraat gesloten, waar veel mensen met verschillende achtergronden tegelijkertijd werden opgevangen.

Sportlaan

Hiervoor in de plaats is een tijdelijke doorstroomvoorziening aan de Sportlaan gekomen. Deze sluit op termijn en vanaf 2021 gaat er een definitieve voorziening open aan de Schenkweg.
'Maar er is de komende jaren nog veel te doen', erkent Van Alphen. 'De ondersteuning van mensen op verschillende levensterreinen moet nog verder worden ontwikkeld. Het voorkomen van dakloosheid moet nog meer de aandacht krijgen. Het grote tekort aan woningen voor deze groep Hagenaars is topprioriteit. Uitbreiding van de sociale woningvoorraad en meer ruimte voor woonexperimenten zijn bovendien keihard nodig om het dichtslibben van de opvang te voorkomen.'

LEES OOK: Dakloze jongeren sneller van straat: proef in Den Haag en Leiden