Massale bomenkap in Vlietland wegens ziekte

Strand Vlietland.
Strand Vlietland. © ANP
VOORSCHOTEN - Staatsbosbeheer gaat vanaf september grote bospercelen in recreatiegebied Vlietland kappen. Een op de tien bomen wordt verwijderd. Dat moet omdat de bomen lijden aan essentaksterfte en de populieren in slechte staat zijn. Volgens Staatsbosbeheer brengt dat de veiligheid van bosbezoekers in gevaar.
Begin 2018 is het bos in Vlietland geïnspecteerd, schrijft Staatsbosbeheer. 'Hierbij is geconstateerd dat er veel zieke, dode en instabiele bomen staan. Oorzaak is onder andere de ziekte essentaksterfte en de slechte staat van de populieren. De hoeveelheid zieke en dode bomen is niet gunstig voor een goede bosontwikkeling. Maar nog belangrijker, omdat Vlietland een recreatiegebied is met veel bezoekers, kan staand dood hout of een instabiel bos gevaarlijke situaties opleveren.'
'Dit is een ingrijpende maatregel', zegt boswachter Jonas Pronk tegen mediapartner Unity. 'Een onafhankelijk adviesbureau heeft onze conclusies bevestigd, en dit jaar nog moet 10 procent van de bomen eruit. Dat is best veel. Hier komen natuurlijk nieuwe bomen voor terug, maar toch. Je verandert het uitzicht voor omwonenden en bezoekers.'

Nieuwe bomen

Na het kappen worden de nieuwe bomen geplant, zegt Staatsbosbeheer. 'Er komt een grotere variatie in boomsoorten zodat het bos wat terug gaat groeien minder vatbaar is voor ziekten en plagen. Daarnaast is dit interessanter voor de biodiversiteit en de beleving van het recreatiegebied. Het duurt echter een aantal jaar voordat deze bomen groot zijn. Daarom zullen we aan de randen ook struiken planten die zorgen voor een dichte begroeiing, waardoor er sneller weer een bosbeeld ontstaat.'
Directeur Bart Carpentier Alting van de overkoepelende organisatie voor de exploitatie van Vlietland — genaamd Vlietland B.V. — vraagt zich af hoe urgent de kap is en waarom de kapplannen niet gefaseerd uitgevoerd kunnen worden, zodat het effect op de omgeving minder rigoreus is. Hij vindt dat Staatsbosbeheer eenzijdig communiceert en niet wil luisteren naar betrokkenen. Staatsbosheer stelt dat als er niet ingegrepen wordt, het gebied uit veiligheidsoverwegingen moet worden afgesloten.

Lees ook: Minder bomen weg dan gedacht langs A4 voor aanleg RijnlandRoute