Lichten op snelwegen gaan 's nachts weer aan

DEN HAAG - Lantaarnpalen langs snelwegen gaan 's avonds en 's nachts weer aan, maar alleen als dat niet leidt tot verstoring van beschermde diersoorten. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). De lampen op de snelwegen, waaronder de A4, A12 en A13, gingen sinds het najaar van 2013 in de avond na 21.00 uur of 23.00 uur uit.

In het regeerakkoord is al afgesproken dat de maatregel zou worden teruggedraaid op plaatsen waar de verkeersveiligheid erbij gebaat is dat de verlichting de hele nacht blijft branden. Nieuw onderzoek wijst uit dat verlichting in het algemeen zowel de verkeersveiligheid als de beleving daarvan verbetert. Ook in 2013 werd er al opgeroepen om de lichten weer aan te zetten.

Voor Van Nieuwenhuizen is dat reden genoeg de lampen weer aan te laten. 'Daarbij dien ik wel rekening te houden met de Wet natuurbescherming', aldus de minister. Die wet verbiedt activiteiten die leiden tot het opzettelijk verstoren van beschermde diersoorten.

Eerst onderzoek

Daarom moet eerst in kaart worden gebracht welke soorten zich waar bevinden en waar sprake kan zijn van ongeoorloofde verstoring. Dat onderzoek neemt naar verwachting ongeveer een halfjaar in beslag.

Als een mogelijk 'knelpunt' wordt gevonden, is aanvullend onderzoek nodig dat tot een jaar kan duren. Dat kan ertoe leiden dat eerst aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om hinder voor dieren te voorkomen. De kosten daarvan worden afgewogen tegen de voordelen voor de veiligheid.

Meer over dit onderwerp:
A12 A13 A4
Deel dit artikel: