Islamitisch centrum Den Haag tijdelijk gesloten door gemeente

DEN HAAG - Een islamitisch educatief centrum aan de Televisiestraat in Den Haag is tijdelijk gesloten door de gemeente omdat het zich niet hield aan het bestemmingsplan. De Haagse Pandbrigade ontdekte tijdens een controle dat er (godsdienst)les werd gegeven, terwijl het gebouw bestemd is als bedrijfspand. Ook is de brandveiligheid 'onvoldoende'. Volgens ooggetuigen doet het bedrijfspand dienst als moskee. De voorzitter van de stichting zegt dat alle activiteiten inmiddels zijn stopgezet.
Op een vrijdagmiddag in juli komen er zes mensen op het gebed af. Niets aan de buitenkant van het pand in de Televisiestraat doet denken aan een moskee. Er is zelfs geen naambordje, laat staan een minaret. Op de gevel staat alleen 'motors', verwijzend naar een eerdere huurder van het pand. Voor de rest zijn er in dit deel van de Televisiestraat vooral veel garages en andere aan auto's gerelateerde bedrijven gevestigd.  
Meerdere ondernemers uit de buurt stellen dat er in het pand een moskee is gevestigd. Veel last hebben ze er niet van, aangezien de 'moskee' volgens hen meestal maar door een paar mensen wordt bezocht. En de mensen die er bidden, komen doorgaans niet met de auto. Wel is het tijdens bruiloften en andere feesten soms drukker, dan zouden er zo'n twintig tot dertig mensen naar het gebedshuis komen. Ook tijdens de afgelopen ramadan kwamen er volgens ooggetuigen soms enkele tientallen personen per keer bidden. De moskee trekt voornamelijk moslims van Surinaamse komaf.    

Geen moskee volgens statuten

Bij de Kamer van Koophandel staat de 'Stichting lslamitisch Educatief Centrum Nederland Jamia Faizan-ul-Mustapha s.a.w.' ingeschreven op een woonadres aan de Dassenrade in Den Haag Zuidwest. De stichting heeft als doel 'het geestelijk en materieel welzijn van moslims in Nederland' te bevorderen. Verder zet de stichting zich in voor 'integratie van moslims in de Nederlandse samenleving met behoud van religieuze identiteit' en 'het bespreekbaar maken van, en oplossingen aandragen voor, problemen en knelpunten met betrekking tot de integratie van (islamitische) allochtonen in Nederland'. Tot slot moet de 'studie rondom islam en aanverwante vakgebieden' worden bevorderd. 
Maar nergens staat dat de stichting een gebedshuis wil zijn. Terwijl de inrichting van het pand er toch uitziet als een klassieke moskee, met een rood tapijt op de grond, diverse islamitische symbolen en een spreekgestoelte voor een imam. Dat duidt in ieder geval niet op 'ondernemen en bedrijvigheid'.

'Vergunning aanvragen of verhuizen'

De voorzitter van Jamia Faizan-ul-Mustapha laat in een telefonische reactie weten dat zijn stichting alle activiteiten in het gebouw heeft opgeschort na de melding van de Pandbrigade. 'We gaan een vergunning aanvragen voor onze activiteiten en als we die niet krijgen, gaan we verhuizen. We respecteren de regels van de gemeente. Dat is toch logisch?'
Verder wil hij niet ingaan op vragen. 'Ik heb een goed gesprek gehad met de projectleider van de gemeente. Ik ga met u niks bespreken. Wij houden ons aan de regels en dat hoeft verder niet de zorg van Omroep West te zijn. Daarmee houdt het op.'
De Haagse Pandbrigade houdt toezicht op het gebruik en de fysieke staat van gebouwen in de stad. Daaronder vallen bijvoorbeeld illegale bouw, achterstallig onderhoud en woonoverlast, maar ook hennepkwekerijen en vakantieverhuur. De Pandbrigade komt aangekondigd en onaangekondigd langs als er een vermoeden bestaat dat er iets niet in orde is, bijvoorbeeld bij illegale verhuur. Als er iets niet volgens de regels is, wordt de eigenaar of bewoner verplicht hier een eind aan te maken. Als dit niet gebeurt, volgen verdere maatregelen die kunnen variëren van het betalen van een dwangsom tot sluiting en verzegeling van een gebouw. De Haagse Pandbrigade blijft maatregelen opleggen totdat de overtreding beëindigd is.