Akkoord provincie Zuid-Holland gepresenteerd: inzetten op schone energie, geen verhoging opcenten

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland zet niet langer in op windenergie als een van de voornaamste energiebronnen. Daarnaast wordt er geld uitgetrokken om de motorrijtuigenbelasting gelijk te houden. Dat zijn de belangrijkste punten uit het akkoord dat dinsdag door VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA is gepresenteerd op het Provinciehuis in Den Haag.

De provincie wil wel volop inzetten op schone energie: zo wil Zuid-Holland innovaties stimuleren die bijdragen aan CO2-vrije elektriciteit. De afspraken voor windmolenlocaties die zijn gemaakt met de landelijke overheid worden nageleefd. Naast wind en zon denkt de provincie onder andere aan ultra-diepe geothermie (aardwarmte), waterstof en getijdenenergie en andere innovatieve vormen. Biomassacentrales hebben niet de voorkeur.

Energie-opwekking uit wind op land heeft de laatste voorkeur. Er komen geen windmolens in het Groene Hart, Hoeksche Waard en Midden-Delfland. De provincie gaat verder door met het warmtetransportnet: restwarmte, geothermie en aquathermie zijn de voornaamste bronnen hiervoor. Onlangs schreef NRC dat dit netwerk tot nu toe veel meer geld heeft gekost dan is begroot. 

160 miljoen euro extra

Voor de nieuwe plannen voor de komende vier jaar is op dit moment ongeveer 160 miljoen euro extra beschikbaar. De incidentele vrije middelen worden als volgt verdeeld: 30 miljoen euro voor schone energie, 40 miljoen voor het stimuleren van de economie, 25 miljoen voor cultuureducatie en -participatie, 5 miljoen landbouw, natuur en bodemdaling, 20 miljoen voor steden en dorpen, 10 miljoen voor een gezonde leefomgeving en 19,6 miljoen voor de verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Door dit extra geld blijven de opcenten gelijk.  

Zuid-Holland heeft als laatste provincie van Nederland een nieuw bestuur. Dinsdag is het precies vijf maanden na de Provinciale Statenverkiezingen. Bij die verkiezingen op 20 maart werd Forum voor Democratie de grootste partij van Zuid-Holland en maakte het met de VVD en CDA een voorlopig akkoord.

Geen heil in coalitie met Forum

Opvallende punten uit dat akkoord waren de onderzoeken naar kerncentrale in de provincie en een vliegveld op zee. Nadat het akkoord was bereikt, moest het akkoord alweer in de la, want dat was de wens van ChristenUnie & SGP om met FvD, VVD en CDA om de tafel te gaan zitten. En zo geschiedde: ChristenUnie & SGP haakte aan, maar haakte ook weer af. Vervolgens zag ook het CDA geen heil meer in een coalitie met Forum en dat was voor informateur Hans Wiegel reden om zijn opdracht terug te geven. En zo begon de formatie weer van voren af aan.

Bij de tweede formatiepoging kreeg de VVD de lead - als tweede grootste partij van de provincie. Aan informateurs Jon Hermans-Vloedbeld (waarnemend burgemeester Noordwijk) en co-informateur Sjoerd Vollebregt de taak om een nieuwe coalitie te vormen. Dat lukte: op 1 juli adviseerden de informateurs om de formatie-onderhandelingen in Zuid-Holland te starten met VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA. Op 24 juli zeiden de vijf partijen dat een nieuw akkoord dichtbij was. Het was een kwestie van ‘puntjes op de i zetten’ en de onderhandelaars hadden behoefte aan vakantie. Een krappe maand later, op 20 augustus, is het akkoord gepresenteerd.

'Vrolijk akkoord'

VVD'er Floor Vermeulen noemt het Zuid-Hollandse akkoord een 'compromis'. Voorman Jacco Schonewille van ChristenUnie & SGP spreekt liever van 'balans'. Wel heeft Vermeulen het over een 'vrolijk akkoord'. Anne Koning van de PvdA denkt dat de leden van haar partij 'hier heel trots op zullen zijn'.

GroenLinks-leider Berend Potjer noemt het een 'belangrijke doorbraak dat de provincie in dit akkoord zegt dat wij niet meer te investeren in de fossiele economie en overstappen naar een duurzame economie'. CDA-fractievoorzitter Adri Bom-Lemstra benadrukt de aandacht voor wonen en schone energie in het akkoord. 'Er is zelfs een speciale paragraaf voor een schone leefomgeving.' 

Begin september aan de slag

Het nieuwe bestuur bestaat uit zes mensen. De VVD krijgt twee zetels, de andere partijen één. Begin september gaan de gedeputeerden waarschijnlijk aan de slag. 

LEES OOK: Hoe ziet het nieuwe provinciebestuur eruit?

Deel dit artikel: