Dochter geëuthanaseerde vrouw steunt arts: 'Ze is uit de geestelijke gevangenis gehaald'

DEN HAAG - Een verpleeghuisarts staat maandag voor de rechter voor het plegen van euthanasie op een wilsonbekwame vrouw in een Haags verpleeghuis in april 2016. Het is de eerste keer dat een arts vervolgd wordt voor euthanasie sinds de wet over de toetsing in 2002 inging. De vrouw had twee verschillende wilsverklaringen afgelegd over het moment waarop zij euthanasie wenste. Volgens justitie was het niet honderd procent duidelijk of de persoon in kwestie op dat moment euthanasie wenste.

Update: 'Euthanasie op dementerende vrouw was moord'

De vrouw was al enige tijd dementerend toen ze in de zorginstelling opgenomen werd. Toen zij de diagnose dementie kreeg, stelde ze een wilsverklaring op. 'De schriftelijke wilsverklaring hield in dat zij euthanasie wilde als zij wegens dementie zou moeten worden opgenomen in een verpleeghuis', zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Later voegde ze daar aan toe: 'En als ik zelf de tijd daar rijp voor acht'. De vrouw had in het verpleeghuis regelmatig gezegd te willen sterven, maar ook verschillende keren gezegd niet dood te willen.
De arts heeft volgens het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) alvorens tot euthanasie over te gaan uitvoerig overleg gevoerd met twee SCEN-artsen. Dat zijn artsen die geschoold zijn in het toesten van euthanasiewensen. Ook overlegde ze met het verzorgende team van het verpleeghuis, met de familie en de huisarts van de familie. De familie stond op dat moment achter de euthanasie. Het CTG noemt het handelen van de verpleeghuisarts 'beperkt verwijtbaar'.

Slachtofferverklaring dochter

De officier van justitie las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor van de dochter van de alzheimerpatiënte. De dochter steunt de 68-jarige voormalige verpleeghuisarts die het leven van haar moeder beëindigde. 'Er is in mijn ogen geen strafbaar feit gepleegd, maar het uitvoeren van een zeer duidelijke en meerdere malen uitgesproken wens', verklaart de dochter. 'Het recht om aan deze martelende ziekte te ontkomen mag niemand worden ontnomen. Ze heeft mijn moeder uit de geestelijke gevangenis gehaald waar ze zich heftig tegen verzette.'
Volgens de dochter heeft de strafzaak het allemaal niet makkelijker gemaakt voor de familie. 'Keer op keer geconfronteerd worden met de heftige gebeurtenis, alle details ophalen, nogmaals vertellen. Het is een lange, heftige en verdrietige weg.'

Zorgvuldig of onzorgvuldig

Iedere euthanasie moet in Nederland gemeld worden bij de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Deze commissie oordeelde dat deze euthanasie niet voldeed aan de zorgvuldigheidseisen van de 'Wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding'. Ten eerste was het verzoek tot euthanasie niet volstrekt helder, ten tweede had de arts vlak voor de euthanasie dit nog moeten bespreken met de dementerende vrouw. Het OM wil van de rechter weten of zij vindt dat de verpleeghuisarts volgens de wet onzorgvuldig heeft gehandeld.
Het OM gaat niet uit van de kwade trouw van de arts, maar vindt dat de arts 'nadrukkelijker in gesprek had moeten gaan met de dementerende patiënt'. De zitting vindt maandag en woensdag plaats. Binnen twee weken zal de rechter dan met een uitspraak komen. 

LEES OOK: