Raad van State geeft groen licht voor bouw Jumbo XL Naaldwijk

NAALDWIJK - De schop kan de grond in voor de bouw van de Jumbo XL-supermarkt in Naaldwijk. Bewoners en winkeliers van het Naaldwijkse centrum hadden bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen de komst van zo'n megastore, maar die gaf hen geen gelijk. 'We zijn enorm verheugd met dit nieuws', reageert de projectontwikkelaar Edward Korneef.
Al vele jaren wordt er over het plan De Rentmeester gesteggeld. Naast de supermarkt behelst dit plan ook de bouw van 47 appartementen en een parkeergarage. Het complex verrijst naast het bestaande winkelcentrum De Tuinen. Daar zijn de bewoners, maar ook de stichting Spoorwegpensioenfonds, niet blij mee. De stichting is vastgoedeigenaar van winkelcentrum De Tuinen. Gevreesd wordt voor verkeerschaos en meer leegstand in De Tuinen.  
De omwonenden vinden het 'veel te druk' en 'er wordt veel te veel gebouwd'. De uitspraak van de Raad van State is voor hen een teleurstelling. 'We kunnen nu de auto's en fietsen al niet kwijt, laat staan als meneer Korneef daar een xl-supermarkt bouwt. Daarnaast hebben we een goede supermarkt,' zegt een centrumbewoonster.

Onvoldoende onderzoek

Een eerdere gang naar de hoogste bestuursrechter zorgde er in mei 2017 voor dat het bestemmingsplan werd vernietigd vanwege mogelijke problemen met verkeer, parkeren, geluid en luchtkwaliteit. Ook was er onvoldoende onderzoek gedaan naar de behoefte aan de nieuwe supermarkt. Later stelde de gemeenteraad het plan gewijzigd vast. Daartegen gingen omwonenden en ondernemers afgelopen maart (opnieuw) in beroep bij de Raad van State.
Spoorwegpensioenfonds, eigenaar van winkelcentrum De Tuinen, betoogde tijdens die zitting dat er geen behoefte is aan een supermarkt van die omvang en dat dit juist leidt tot meer leegstand in Naaldwijk. De hoogste bestuursrechter vindt echter dat de gemeente en de ontwikkelaar het tegendeel voldoende hebben aangetoond. Zo richt de supermarkt zich niet op Naaldwijk alleen, maar primair op heel Westland en secundair op het directe deel daaromheen: Den Haag, Rotterdam, Hoek van Holland en Midden-Delfland. Dit heeft te maken met de unieke formule ('met het grootste foodassortiment van Nederland'). 'De komst van een Jumbo Foodmarkt hoeft niet ten koste te gaan van supermarkten en ontwikkelingen elders in het verzorgingsgebied', zo blijkt volgens een onderzoeksrapport uit de ervaringen met bestaande vestigingen in Breda, Amsterdam en Veghel.

'Nieuwe impuls'

De foodmarkt zou juist zorgen voor een nieuwe impuls aan De Tuinen en het centrum van Naaldwijk. De koopstromen zouden aanzienlijk toenemen.
Volgens de appellanten zou niet worden voorzien in de parkeervraag. Zij zeggen dat er gezien het winkeloppervlak 329 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd, anders zou een goed woon-, werk-, en leefklimaat niet worden gegarandeerd. De gemeente is volgens eigen parkeernormen uitgegaan van minstens 175 parkeerplaatsen voor de supermarkt. Volgens de plannen worden er zelfs meer gerealiseerd in de parkeergarage: 210 voor de supermarkt en 51 voor bewoners. De Raad van State keurt dit goed.

Verkeerschaos

Bewoners vreesden daarnaast voor verkeerschaos rond de Secretaris Verhoeffweg, waar nu al geregeld ongelukken gebeuren. Zij zien graag een rotonde op die plek. De gemeente zegt dat het juist veiliger wordt met een speciaal 'voorrangsplein', dat het verkeer richting de Simon van Slingerlandstraat gaat afwikkelen. Een rotonde is gezien de beperkte ruimte geen reële optie. Volgens de Raad van State is hiermee voldoende onderbouwd dat een 'veilig en doelmatig gebruik van de Sion van Slingerlandstraat is gewaarborgd'.

LEES OOK: Bewoners en winkeliers opnieuw naar Raad van State gestapt tegen de bouw van een Jumbo XL

LEES OOK: Hoe lucifer van jongetje (8) leidt tot jarenlange supermarktstrijd