Nieuws

Den Haag houdt bouwplannen van koning, ministers en instellingen compleet geheim

© Maarten Brakema
DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat bouwplannen voor onder meer het koningshuis, woningen van ministers, beveiligde politici en bepaalde internationale instellingen nu officieel compleet geheim behandelen. Aanvragen voor vergunningen worden niet gepubliceerd, stukken zijn niet voor burgers in te zien. De Haagse Stadspartij eist opheldering over de nieuwe regels.
Dat blijkt uit stukken die de gemeente Den Haag recent heeft gepubliceerd. De nieuwe regels voor vertrouwelijke vergunningen maken ook duidelijk dat bouwplannen van bijvoorbeeld ambassades, politiebureaus en ministeries voortaan officieel geheim worden gehouden. Deze vallen echter onder een net iets minder hoog 'beschermingsniveau'. Daardoor worden de bouwaanvraag en het besluit hierover nog wel gepubliceerd. Maar wie de bijhorende stukken direct wil zien, vangt bot. Die zijn zonder toestemming van het stadsbestuur niet openbaar.
De nieuwe regels zijn volgens het stadsbestuur nodig om helderheid te verschaffen. De afgelopen jaren zou zijn gebleken dat er bij aanvragen voor vergunningen die nu al vertrouwelijk werden behandeld, door zowel aanvragers als belanghebbenden als burgers, vragen zijn gesteld over hoe de gemeente met de aangeleverde vertrouwelijke stukken omgaat. 'Daarnaast is te merken dat aanvragers steeds meer waarborgen verlangen van de gemeente.'

Uitzonderingen

Volgens het stadsbestuur is er in principe sprake van 'maximale openheid'. Maar de nu ook officieel vastgelegde regels maken daarop twee uitzonderingen. Het eerste 'beschermingsniveau' wordt vertrouwelijk genoemd. Daaronder vallen ambassades, rijksgebouwen, politiebureaus en bijvoorbeeld plekken waar de veiligheid van veel mensen gevaar kan lopen. Dat zijn bijvoorbeeld dat stations, lange tunnels, het ADO-stadion en World Forum. Hiervan worden aanvragen wel gepubliceerd, maar de betreffende stukken zijn niet te zien zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders.
Dan is er nog een nog hoger beschermingsniveau. Daarbij gaat het om geheime dossiers. Openbaar maken daarvan kan 'de eenheid van de Kroon en de veiligheid van de Staat' in het geding brengen, zoals het officieel heet. Het gaat in de praktijk om bouwaanvragen van het koningshuis, bepaalde Rijksgebouwen, woningen van ministers, sommige residenties en bepaalde internationale instellingen. Slechts een beperkt aantal gescreende ambtenaren mogen deze stukken behandelen en aanvragen en beoordeling blijven geheim.

Opheldering

De Haagse Stadspartij in de gemeenteraad wil opheldering over de het vaststellen van de nieuwe richtlijnen. De partij wil weten hoe het vaststellen van gevoelige bouwprojecten in het verleden was georganiseerd en of er nu veel verandert. Maar duidelijk is ook dat de partij grote moeite heeft met de regels.
Raadslid Peter Bos: 'Den Haag als stad van vrede en recht moet naar haar inwoners transparant zijn over de manier waarop de internationale instellingen - waaronder ook ambassades -  impact hebben op de omgeving. Transparantie over omgevingsvergunningen hoort daar bij. Ik heb het nog niet meegemaakt dat er aanslagen zijn gepleegd door openbaarheid van dit soort stukken.'

Onwetend

Bos wijst erop dat als een project onder totale geheimhouding valt 'burgers onwetend worden gehouden over nieuwe ontwikkelingen die een zware impact op hun directe omgeving kunnen hebben en daardoor geen inspraak of bezwaar kunnen indienen'. Hij wil daarom weten hoe het stadsbestuur ervoor zorgt dat het college de directe omgeving toch inlicht over een aangevraagde vergunning, zodat betrokkenen 'gebruik kunnen maken van hun rechten'. Bos: 'Het kan niet zo zijn dat de stad monddood wordt gemaakt.'
Het stadsbestuur weerspreekt dit. 'Het is van groot belang dat elke Hagenaar zijn mening over bouwplannen kan geven', zegt een woordvoerder. 'Juist daarom zijn er strengere regels gekomen waarin we naar een systeem gaan waarbij plannen in de regel altijd openbaar zijn, tenzij er een zwaarwegende reden voor is om ze geheim te houden. Met deze regels worden straks minder plannen automatisch als vertrouwelijk bestempelt.'