Onderzoeksraad: 'Vonkenregenrapport klaar in eerste weken van oktober'

© Regio15
DEN HAAG - Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar de Scheveningse vonkenregen is in de eerste weken van oktober klaar. Dat zegt een woordvoerder van het onafhankelijke onderzoeksinstituut. In de zomer hebben betrokken partijen het conceptrapport gelezen en van commentaar kunnen voorzien. Deze reactie wordt nu door de OvV geanalyseerd. Hoe gaat de OvV eigenlijk te werk? Zes vragen en antwoorden.

Was direct na de vonkenregen duidelijk dat de OvV het onderzoek zou doen?

Nee. Op 1 januari, een paar uur nadat de vonkenregen vanaf het vreugdevuur op het Scheveningse strand, daken, fietsen en straatmeubilair in brand zette, kondigde burgemeester Pauline Krikke van Den Haag een grondige evaluatie aan. De directeur Veiligheid van de gemeente moest de evaluatie opzetten.
Deze beslissing stuitte op kritiek vanuit de gemeenteraad. Een evaluatie, uitgevoerd door de gemeente zelf zou een geval zijn van 'de slager keurt zijn eigen vlees'. Daarop besloot Krikke het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) te vragen om het vonkenregendrama te onderzoeken.
Maar ook deze keuze viel niet in goede aarde bij de gemeenteraad. Vanuit haar functie is burgemeester Krikke namelijk net als 24 andere burgemeesters, algemeen bestuurslid van het IFV. Hierdoor zou de schijn van belangenverstrengeling worden gewekt. Het IFV werd dus weer afgezegd.
Uiteindelijk maakte de OvV op 9 januari bekend dat hij een onderzoek naar de vonkenregen ging starten. Tot tevredenheid van de gemeenteraad want de Onderzoeksraad gaat volledig onafhankelijk te werk. 'Er zal onder meer gekeken worden naar de voorbereiding van de vreugdevuren en naar de problemen die zijn ontstaan na het ontsteken ervan', stelde de OvV.

Hoe is de OvV het vonkenregenonderzoek begonnen?

Alle onderzoeken van de OvV beginnen met het verzamelen van zoveel mogelijk informatie. Dat doet de Onderzoeksraad door het interviewen van betrokkenen en het opvragen van documentatie.
Welke documenten de gemeente Den Haag naar de OvV heeft gebracht, weten we. Want het hele gemeentelijke vreugdevurendossier van de afgelopen 25 is op 14 februari openbaar gemaakt door de gemeente. En dat is hetzelfde dossier dat de gemeente naar de Onderzoeksraad heeft gestuurd.
Op de website van de gemeente zijn dus 1800 documenten, 700 video’s en 1400 foto's van en over de vreugdevuren terug te vinden. Het zijn openbare raadsbrieven maar ook bijvoorbeeld mailwisselingen, app'jes en gespreksverslagen van de driehoek, dat zijn vergaderingen van politie, justitie en de burgemeester. De foto's en filmpjes zijn van bewoners en hulpdiensten.
Vaak bezoekt de OvV ook de plaats delict. 'Bij onderzoeken naar een concreet voorval start het onderzoek vaak met het bezoeken van de ongevalslocatie en technisch onderzoek aan installaties en constructies', staat op de website van de OvV. 'Op basis van de verzamelde informatie, wordt onder meer een feitenrelaas opgebouwd dat een prominente plek inneemt in het uiteindelijke onderzoeksrapport.'

En dan?

Vervolgens legt de OvV alle informatie bij elkaar en maakt aan de hand daarvan een analyse van de toedracht en de achterliggende oorzaken. 'Hierbij wordt achterhaald wat er precies gebeurd is, hoe dat heeft kunnen gebeuren en welke factoren daar een rol in hebben gespeeld', schrijft de OvV.

Wanneer krijgen betrokkenen de kans om te reageren?

Als het rapport nog niet is gepubliceerd, gaat het conceptrapport van de OvV naar alle betrokken partijen. Dat is met het vonkenregenrapport deze zomer gebeurd. Betrokkenen, zoals de gemeente, de politie en de brandweer, hebben vier weken de tijd om het rapport te bekijken op feitelijke onjuistheden of onduidelijkheden en om commentaar te leveren.
Lekken uit het conceptrapport is uit den boze. Partijen zijn wettelijk verplicht om het rapport geheim te houden.

In welke fase zit het onderzoek naar de vonkenregen nu?

Alle betrokkenen hebben commentaar gegeven en de Onderzoeksraad is nu alle reacties aan het beoordelen.
'De Onderzoeksraad neemt elke opmerking in behandeling en bepaalt zelf of commentaar al dan niet wordt overgenomen in het eindrapport', schrijft de OvV op haar website in een toelichting op de werkwijze van de Onderzoeksraad. 'Correcties van feitelijke onjuistheden, aanvullingen op detailniveau en redactioneel commentaar neemt de Raad - voor zover relevant - over. Het commentaar dat de Raad niet overneemt, wordt voorzien van een toelichting gepubliceerd in de inzagetabel van het rapport.'
In de eerste weken van oktober is het onderzoeksrapport naar de vonkenregen klaar voor publicatie.

Zit het werk van de OvV er dan op?

Niet helemaal want de Onderzoeksraad houdt in de gaten of de aanbevelingen serieus worden opgepikt. Binnen zes maanden moet de gemeente een reactie op de aanbevelingen geven. 'In deze reactie moeten de partijen laten zien hoe zij de aanbevelingen oppakken en welke vorderingen zijn gemaakt', legt de OvV uit. 'De Raad verzamelt alle reacties en beoordeelt deze in samenhang. Op basis hiervan wordt een reactie van de Raad gepubliceerd.'
De Onderzoeksraad kan zelfs nog besluiten om een onderzoek naar de opvolging van aanbevelingen te doen.

Lees alles over de vonkenregen in ons dossier