PvdA: 'Plannen voor Den Haag-Zuidwest zijn te veel gericht op buitenstaanders met dikke portemonnee'

Martijn Balster.
Martijn Balster. © Haagse PvdA
DEN HAAG - 'Als je een oude stadswijk opknapt, moet je beginnen bij de ideeën van de bewoners.' De Haagse PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster vindt dat de plannen die de gemeente heeft voor het stadsgebied Zuidwest - en die deze woensdag worden besproken - te weinig met betrokkenen besproken worden. Daar wil hij verandering in zien.
Het stadsgebied Zuidwest - dat bestaat uit de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust - krijgt een grote opknapbeurt en er gaan 10.000 woningen gebouwd worden. 'Er wordt geïnvesteerd in heel veel nieuwe woningen. Dat is op zich goed, maar het lijkt er allemaal op gericht om mensen met een dikkere portemonnee van buitenaf aan te trekken, terwijl er juist heel veel mensen in de wijk snakken naar ofwel een beter huis ofwel een betaalbaar huis in hun eigen wijk. Daar gaat wat ons betreft echt te weinig aandacht naar uit.'
Hij vindt het vreemd dat er niet is nagedacht hoe de huidige bewoners betrokken moeten worden bij de plannen. Dat begint volgens de PvdA-fractievoorzitter bij het samenstellen van een bewonerscommissie. 'Waarbij mensen die zich al actief roeren en die graag willen meedenken of -spreken dat ook echt kunnen doen. Dat is een aantal jaar geleden wel gebeurd. Toen was de opkomst 'zo zo', maar wat ons betreft investeert de gemeente hierin. Dan kunnen bewoners echt samen met de gemeente bekijken wat aansluit op de behoefte van mensen en hoe de omgeving eruit moet gaan zien. Daarbij gaat het natuurlijk niet alleen om het vernieuwen van woningen, maar ook wat vervolgens aan voorzieningen nodig is.'

Heel kwalijk

Dat het stadsbestuur meer middeninkomens in de wijk wil, snapt Balster wel. 'Dat je wijken mengt, dat er voor iedereen een plek is dat is op zich goed. Er komen hier ook veel nieuwe woningen, dus het is niet raar dat mensen van buiten de wijk hier komen wonen. Maar wij maken ons wel zorgen over de staat van sommige sociale woningen, die echt slecht is. Als de consequentie hiervan is dat deze mensen dan straks de wijk uitmoeten omdat ze de nieuwe woningen niet kunnen betalen, zou ik dat heel kwalijk vinden. Wat ons betreft, wordt er echt gekeken naar de portemonnee van de mensen die er nú wonen.'
Volgens Balster zijn bewoners 'toch een beetje bang dat er straks een plan ligt waarover ze niet konden meedenken'. 'Zij maken zich echt zorgen over de betaalbaarheid en de kwaliteit van de huisvesting, maar ook over het aantal banen dat beschikbaar is op de lange termijn en hoe die wijk samen met hen uit het slop wordt gehaald. Want zij zien ook wel dat er wat moet gebeuren. Maar zij hebben het gevoel dat het een beetje over hun hoofden heen gaat.'