Westland vreest trillingen door gaswinning en waarschuwt minister

Het gasveld van Monster
Het gasveld van Monster © WOS
WESTLAND - De gemeente Westland vreest voor trillingen door gaswinning. Nu de gaswinning in Groningen wordt beëindigd, lijkt het oppompen van gas zich te verplaatsen naar andere gasvelden in Nederland, waaronder in het Westland. Enkele gemeenten buiten Groningen waarschuwen minister Wiebes vrijdag in een brief voor de gevolgen van deze gaswinning. De gemeente Westland maakt zich net als briefschrijver Bergen zorgen over de gevolgen van deze gaswinning.
In de gemeente Westland liggen diverse kleine gasvelden. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kreeg eerder dit jaar van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) toestemming om tot 2027 gas te winnen in het Westland. Het gaat hierbij om de velden Gaag, Maasdijk, 's-Gravenzande, Monster en De Lier. De gemeenten Westland en Midden-Delfland zijn tegen verdere gaswinning in het Westland.
Eén van de initiatiefnemers voor de brief is de gemeente Bergen in Noord-Holland. Net als Westland hebben zij enkele kleine gasvelden. 'De gaswinning in deze velden zou volgens de minister worden afgebouwd, maar het tegenovergestelde lijkt te gebeuren', vertelt de Bergense wethouder Klaas Valkering. 'Gasvelden worden nu versneld leeggepompt waardoor aardbevingen kunnen ontstaan die zwaarder zijn dan die er in Groningen zijn geweest. Dat heeft grote gevolgen voor de veiligheid van onze inwoners.'

Genuanceerder

Ook de gemeente Westland is tegen verdere gaswinning. Volgens een woordvoerder ligt het standpunt van de gemeente  genuanceerder dan in de brief naar voren komt. De gemeente is niet direct bang voor aardbevingen. 'Met name de bodemdaling en de zorgen over de gevolgen van trillingen voor de glasopbouw hebben voor ons tot de conclusie geleid dat gaswinning in dit gebied teveel veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Dit is wat wij de gemeente Bergen hebben laten weten.'
De gaswinning is omstreden. In Groningen leidde de gaswinning tot een flinke toename van het aantal aardbevingen. Om die reden zijn de gemeenten Westland en Midden-Delfland tegen de verdere gaswinning in het Westland. De Raad van State heeft tot twee keer toe een gasbesluit van de minister vernietigd, omdat niet goed werd onderbouwd waarom de gaswinning niet sneller kan worden beperkt. Verschillende gemeenten in Nederland hebben vrijdag de handen ineen geslagen om de minister nogmaals te wijzen op de gevolgen van de gaswinning.

'Niet meer gas uit kleine velden'

'We zijn niet meer gaan winnen in kleine velden omdat Groningen wordt dichtgedraaid. Ook de kleine velden zijn een aflopende zaak.' Dat zegt minister Eric Wiebes in een reactie op de brief. 'Afgelopen jaar is al een miljard kuub minder gewonnen in de kleine velden.'
Er wordt alleen nog maar gas gewonnen in kleine velden waar onafhankelijke experts zeggen dat het veilig is, voegt hij eraan toe. Hij snapt wel de bezorgdheid van de gemeenten en haar burgers. Er is volgens hem intensief contact met de gemeenten over de gaswinning.